صورتجلسات و مصوبات کارآفرینی، اقتصاد، دانش بنیان و گردشگری

کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری

نشست کمیته کار آفرینی اتاق تبریز تاریخ 99/09/26

جلسه کمیته کارآفرینی کمیسیون کارآفرینی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان اتاق تبریز با موضوع حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل برگزار شد.
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1399

بررسی ایجاد زون منطقه آزاد ارس در فرودگاه بین المللی تبریز در کمیته گردشگری اتاق تبریز

جلسه کمیته گردشگری کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری اتاق بازرگانی تبریز در فرودگاه تبریز با هدف بررسی ایجاد زون منطقه آزاد ارس در فرودگاه بین المللی تبریز با حضور مدیر کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی، هیئت رئیس این کمیسیون ، مدیران و کارشناسان از استانداری، امور اقتصاد و دارایی، ...
دوشنبه هفدهم شهريور 1399

نخستین نشست کمیته کارآفرینی كميسيون كارآفرينى ، اقتصاد دانش بنيان و گردشگرى اتاق برگزار شد.

نخستين نشست " كميته كارآفرينى " كميسيون كارآفرينى ، اقتصاد دانش بنيان و گردشگرى اتاق بازرگانى تبريز، در محل این اتاق با دستور جلسه : 1- تبيين و تشريح مأموريت كميته كارآفرينى، ٢– تعيين اهداف و برنامه هاى كميته براى سالجارى،٣- تعيين اولويت و متدهاى عملياتى اهداف در بازه هاى زمانى مشخص 4- تعيين و ت ...
چهارشنبه پنجم شهريور 1399

برگزاری جلسه کمیته اقتصاد دانش بنیان کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری اتاق تبریز

جلسه کمیته اقتصاد دانش بنیان کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری اتاق بازرگانی تبریز در روز پنجشنبه با حضور هئیت رئیسه کمیسیون و رئسای کمیته اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی اتاق تبریز و مدیر کل ICT استان و سایر اعضای کمیته از فعالان پویای بخش خصوصی در حوزه تولید و پشتیبانی کالا/خدمات/تحقیقا ...
شنبه یازدهم مرداد 1399

اولین جلسه کمیته گردشگری کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، کار آفرینی و گردشگری تشکیل شد

اولین جلسه کمیته گردشگری کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، کارآفرینی و گردشگری با حضور اعضای اصلی سونیا اندیش رئیس کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، کار آفرینی و گردشگری، محمد ملکی رئیس کمیته گردشگری کمیسیون، علیرضا بایرام زاده معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان، رضا خلیلی مدیر عامل سازم ...
سه شنبه هفدهم تير 1399

پیشنهاد ایجاد بازارچه های فن آوری برای حمایت از اقتصاد دانش بنیان در استان

سومین جلسه کمیسیون کارآفرینی، اقتصاددانش بنیان وگردشگری اتاق تبریز با دستورجلسه بررسی ایجاد بازارسرمایه گذاری با هدف تعامل بیشتر، کارآفرینان وصاحبان سرمایه درحوزه اقتصاددانش بنیان، احصاء و شناسایی مشکلات کارآفرینان وبررسی نحوه برگزاری همایش منطقه ای کارآفرینان درمحل اتاق تبریز تشکیل شد.
دوشنبه چهارم آذر 1398