بررسی چالش های حوزه گردشگری در کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی استان
چالش های بخش گردشگری بعد از شیوع بیماری کرونا، موضوع کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی بود.
آمادگی بخش خصوصی آذربایجان شرقی برای افزایش مناسبات اقتصادی با کشور گرجستان
نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز از آمادگی بخش خصوصی استان برای افزایش مناسبات اقتصادی با کشور گرجستان خبر داد.
جلسه ی کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد
جلسه ی کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی چالش های ناوگان حمل و نقل جاده ای استان در راستای اجرای مصوبه شورا برگزار شد.
یک میلیارد دلار از بدهی کره جنوبی به ایران در مرحله اول پرداخت می شود
رییس بانک مرکزی اعلام کرد که در مرحله اول یک میلیارد دلار از بدهی کره جنوبی به ایران به صورت نقدی به حساب بانک های ایرانی واریز می شود.
اولویت خرید دولت از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی
نمایندگان مجلس در مصوبه ای دولت را مکلف کردند در واردات محصولات کشاورزی و دامی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

بررسی چالش های حوزه گردشگری در کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی استان

چهارشنبه 6 اسفند 1399

نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد:
آمادگی بخش خصوصی آذربایجان شرقی برای افزایش مناسبات اقتصادی با کشور گرجست ...

چهارشنبه 6 اسفند 1399

با موضوع بررسی چالش های ناوگان حمل و نقل جاده ای؛
جلسه ی کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

چهارشنبه 6 اسفند 1399

رییس بانک مرکزی در حاشیه جلسه دولت خبر داد
یک میلیارد دلار از بدهی کره جنوبی به ایران در مرحله اول پرداخت می شود

چهارشنبه 6 اسفند 1399

با تصویب مجلس صورت می گیرد
اولویت خرید دولت از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی

چهارشنبه 6 اسفند 1399

  کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست

  کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست

  کارآفرینی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان

  کارآفرینی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان

  بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث

  بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث

  صنعت و معدن

  صنعت و معدن

  صادرات و مدیریت واردات

  صادرات و مدیریت واردات

  سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات

  سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات

  گمرک، حمل و نقل و ترانزیت

  گمرک، حمل و نقل و ترانزیت

  از این بخش کارجویان محترم می توانند رزومه کاری خود را ثبت نمایند و کارفرمایان می توانند از بین رزومه های مختلف فرد مورد نظر را یافته و با او تماس بگیرند.