مسئولان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی پای دغدغه های مدیران واحدهای تولیدی
مسئولان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی طی جلسه ای در اتاق تبریز به دغدغه های مدیران واحدهای تولیدی استان پاسخ دادند.
نشست هم اندیشی مدیران واحدهای تولیدی با مسئولان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی
نشست هم اندیشی مدیران واحدهای تولیدی با مسئولان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی در محل اتاق تبریز برگزار شد.
جزئیاتی از طرح رتبه بندی تشکل های اقتصادی عضو اتاق تبریز
مدیر مرکز رتبه بندی اتاق ایران، جزئیاتی از طرح رتبه بندی تشکل های اقتصادی عضو اتاق تبریز را بیان کرد.
ضرورت بازگشت درآمد معادن آذربایجان شرقی به بانک های استان/ بدهی های بانکی بهانه تعطیلی واحدهای تولیدی نشود
ضرورت بازگشت منابع معادن آذربایجان شرقی به بانک های استان و عدم تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل بدهی های بانکی از موارد مطرح شده در پنل دوم سمینار « بانک ها و بخش خصوصی: نقش ها و انتظارات » بود.
کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد
کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی تبریز با موضوع بررسی مشکلات مالیاتی کارگزاران گمرکی و شرکت های حمل و نقل بین المللی برگزار شد.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

با برگزاری جلسه ای در اتاق تبریز صورت گرفت؛
مسئولان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی پای دغدغه های مدیران واحدهای تولیدی

سه شنبه 12 مهر 1401

گزارش تصویری؛
نشست هم اندیشی مدیران واحدهای تولیدی با مسئولان تامین اجتماعی آذربایجان ش ...

سه شنبه 12 مهر 1401

توسط مدیر مرکز رتبه بندی اتاق ایران مطرح شد؛
جزئیاتی از طرح رتبه بندی تشکل های اقتصادی عضو اتاق تبریز

يکشنبه 10 مهر 1401

در پنل دوم سمینار « بانک ها و بخش خصوصی: نقش ها و انتظارات » مطرح شد؛
ضرورت بازگشت درآمد معادن آذربایجان شرقی به بانک های استان/ بدهی های بانکی ...

پنجشنبه 31 شهريور 1401

با موضوع بررسی مشکلات مالیاتی کارگزاران گمرکی و شرکت های حمل و نقل بین المللی؛
کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

پنجشنبه 31 شهريور 1401

  کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست

  کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست

  کارآفرینی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان

  کارآفرینی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان

  بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث

  بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث

  صنعت و معدن

  صنعت و معدن

  صادرات و مدیریت واردات

  صادرات و مدیریت واردات

  سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات

  سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات

  گمرک، حمل و نقل و ترانزیت

  گمرک، حمل و نقل و ترانزیت

   گزارش تصویری
   

  بانکی

  بانکی

  امور مالیاتی

  امور مالیاتی

  گمرکی

  گمرکی

  حقوقی

  حقوقی

  بین الملل

  بین الملل