صورتجلسات و مصوبات کمیسیون کشاورزی

کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی

صورتجلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط ...

بررسی اجرای پروژه امحای پسماند شهری تبريز با پیشرفته ترین تکنولوژی آلمانی و تولید انرژی برق از استحصال آن
پنجشنبه 11 دي 1399

صورتجلسه کارگروه آب و محیط زیست

جلسه کارگروه آب و محیط زیست کمیسیون کشاورزی ، صنایع غذایی ، آب و محیط زیست در مورخ 99/6/12 در محل اتاق بازرگانی تبریز بر ...
چهارشنبه 12 شهريور 1399

گزارش جلسه کارگروه تخصصی زراعت، باغبانی، امور دام ...

کارگروه تخصصی زراعت، باغبانی، امور دام و طیور کمیسیون کشاورزی ، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با هدف ا ...
دوشنبه 23 تير 1399

جلسه کارگروه های کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب ...

جلسه کارگروه های کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
سه شنبه 17 دي 1398

قویدل : توجه به بخش کشاورزی لازمه توسعه همه جانبه ...

جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با دستور جلسه تعیین و اعلام کارگروه های تخصصی کمیس ...
سه شنبه 23 مهر 1398

حضور مسعود تجریشی معاون امور انسانی سازمان محیط زی ...

نشست کمیسیون کشاورزی صنایع غذایی آب و محیط زیست اتاق تبریز با حضور مسعود تجریشی معاون امور انسانی سازمان محیط زیست کشور ...
چهارشنبه 9 مرداد 1398

اولین جلسه کمیسیون صنایع غذائی وکشاورزی آب ومحیط ز ...

اولین جلسه کمیسیون صنایع غذایی، کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق تبریز در دوه نهم هیئت نمایندگان به ریاست قاسم قویدل با حضور ...
دوشنبه 10 تير 1398

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق تبریز دومین ...

این کارگاه آموزشی در زمینه تولید و پرورش گیاهان دارویی با هدف توسعه این بخش کشاورزی در استان تشکیل گردید.
سه شنبه 27 آذر 1397

جلسه کمیسیون کشاورزی در خصوص توسعه فن آوری بهبود آ ...

کمیسیون کشاورزی ، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق تبریز میزبان انجمن اتاق گفتمان آب بود.
دوشنبه 30 مهر 1397

برگزاری جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و من ...

جلسه کمیسیون کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با دستور جلسه ذیل: 1- تامین نهاده های دامی و زراعی در ...
سه شنبه 20 شهريور 1397

  مصوبات کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست جلسه تاریخ 99/10/11

  بررسی اجرای پروژه امحای پسماند شهری تبريز با پیشرفته ترین تکنولوژی آلمانی و تولید انرژی برق از استحصال آن
  پنجشنبه یازدهم دي 1399

  مصوبات جلسه کارگروه آب و محیط زیست

  جلسه کارگروه آب و محیط زیست کمیسیون کشاورزی ، صنایع غذایی ، آب و محیط زیست در مورخ 99/6/12 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.
  چهارشنبه دوازدهم شهريور 1399

  مصوبات کارگروه زراعت ، باغبانی ، امور دام و طیور

  کارگروه تخصصی زراعت، باغبانی، امور دام و طیور کمیسیون کشاورزی ، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با هدف احصاء مسائل و مشکلات صادرکنندگان کشاورزی و تدوین استراتژی توسعه صادرات کشاورزی برای سال جاری با حضور برخی از اعضای هئیت نمایندگان و هئیت رئیسه اتاق تبریز، رئیس و هئیت رئیسه کمیسیون ...
  دوشنبه بیست و سوم تير 1399