صورتجلسات و مصوبات صنایع

صورتجلسه کمیسیون صنایع، انرژی و احداث اتاق تبریز

جلسه کمیسیون صنایع، انرژی و احداث اتاق تبریز در مورخ 1402/12/16 با دستور جلسه دستور جلسه "برخورداری از اعتبار مالیاتی برای قراردادهای تحقیق و توسعه با دانشگاه¬ها و مراکز عالی و پژوهشی" برگزار شد.
دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1402

صورتجلسه کمیسیون صنایع، انرژی و احداث

جلسه کمیسیون صنایع، انرژی و احداث با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با موضوع خدمات آموزشی قابل ارائه از سوی سازمان فنی و حرفه ای به صنایع استان، جهت افزایش سطح دانش و آگاهی فنی واحدهای تولیدی و صنعتی در مورخ 1402/11/26 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
پنجشنبه دهم اسفند 1402

صورتجلسه کمیسیون صنایع

جلسه کمیسیون صنایع با دستور جلسه : 1بررسی نحوه، موقعیت و شرایط واگذاری اراضی مورد نیاز جهت احداث نیروگاه­ های خورشیدی 2-نحوه اعطای تسهیلات پیش­ بینی شده در ماده 16 قانون جهش تولید دانش­ بنیان و صندوق توسعه ملی محیط زیست و 3- بررسی تبصره 18 و دیگر امکانات استانی در مورخ 1402/11/14برگزار شد.
چهارشنبه هیجدهم بهمن 1402

صورتجلسه مشترک کمیسیون صنایع، انرژی و احداث و کمیسیون معادن و فلزات

جلسه مشترک کمیسیون صنایع، انرژی و احداث و کمیسیون معادن و فلزات در مورخ  1402/10/21با موضوع بحث و بررسی در مورد چالش های افزایش قیمت حامل های انرژی (آب، گاز و برق) برگزار گردید.
پنجشنبه بیست و هشتم دي 1402

صورتجلسه جلسه کمیسیون صنایع، انرژی و احداث اتاق بازرگانی تبریز

جلسه کمیسیون صنایع، انرژی و احداث اتاق بازرگانی تبریز با موضوع بررسی راه­های عقد قرارداد و بورسیه صنعت و دانشگاه در مورخ 29/9/1402 برگزار شد.
پنجشنبه هفتم دي 1402

صورتجلسه دومین نشست تخصصی انرژی

دومین نشست تخصصی انرژی- نشست تخصصی نمایندگان دولت و بخش خصوصی و جلسه توجیهی موارد فنی، اقتصادی و تامین مالی نیروگاه¬های خورشیدی 23/9/1402در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با حضور سخنرانان برجسته استانی و کشوری؛ توسط کمیسیون صنایع، انرژی و احداث و کارگروه انرژی این آن برگزار شد.
دوشنبه چهارم دي 1402

صورتجلسه جلسه کمیسیون صنایع، انرژی و احداث اتاق بازرگانی تبریز

جلسه کمیسیون صنایع، انرژی و احداث اتاق بازرگانی تبریز با موضوع بررسی راه­ های عقد قرارداد و بورسیه صنعت و دانشگاه در مورخ 1402/9/29برگزار شد.
شنبه دوم دي 1402

جلسه کمیسیون صنایع، انرژی و احداث

جلسه کمیسیون صنایع، انرژی و احداث (گروه کاری انرژی) در مورخ 1402/9/14 با موضوع (( 1- بررسی مسائل فنی و اقتصادی نیروگاه ­های خورشیدی و استفاده از ظرفیت تسهیلات مندرج در ماده 5 آئین­نامه اجرائی ماده 16 قانون جهش تولید دانش­ بنیان 2-بررسی موارد مشترک جهت برگزاری سمینار احداث نیروگاه ­های خورشیدی با مشا ...
شنبه بیست و پنجم آذر 1402

جلسه کمیسیون صنایع، انرژی و احداث

جلسه کمیسیون صنایع، انرژی و احداث  (گروه کاری انرژی) در مورخ 1402/9/06 با موضوع 1. بررسی علل کمبود گاز صنایع استان و نحوه تامین سوخت دوم 2. بررسی برنامه شرکت گاز استان برای پیک تابستان و زمستان و ناترازی­ های مربوطه 3. بهینه­ سازی و افزایش بهره ­وری و ذخیره­ سازی در مصرف سوخت برگزار گردید.
شنبه بیست و پنجم آذر 1402

  در اردیبهشت ماه سال جاری
  همایش صنایع و الزام قانونی احداث نیروگاه‌های خورشیدی برگزار می‌شود

  جلسه کمیته انرژی اتاق تبریز با موضوع هماهنگی برگزاری همایش صنایع و الزام قانونی احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای صنایع مشم ...
  پنجشنبه 31 فروردين 1402
  دوشنبه 28 فروردين 1402

  صورتجلسه کمیته معدن اتاق تبریز

  جلسه کمیته معدن اتاق تبریز با موضوع بررسی راهکارهای اجرایی تبصره 10 ماده 14 قانون معادن برگزار شد.
  سه شنبه 9 اسفند 1401

  جلسه کمیته انرژی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز برگزار شد

  جلسه کمیته انرژی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز با موضوع بررسی مسائل روز حوزه انرژی صنایع برگزار شد.
  دوشنبه 14 آذر 1401

  با دستور بررسی پیش‌نویس طرح بازسازی و نوسازی صنایع کشور؛
  جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

  جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز با دستور بررسی پیش‌نویس طرح بازسازی و نوسازی صنایع کشور برگزار شد.
  يکشنبه 6 آذر 1401