صورتجلسات و مصوبات صنایع

تضمین خرید برق، بزرگترین دغدغه سرمایه‌گذاران حوزه انرژی

در جلسه ویدیو کنفرانسی که با حضور اعضای کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد، بحران انرژی و تامین سوخت مورد بررسی قرار گرفت.
سه شنبه بیست و یکم شهريور 1402

صورتجلسه دوم کمیسیون صنایع

دومین جلسه کمیسیون صنایع با موضوع بررسی نحوه تجمیع اطلاعات پایه و اساسی انجمنها و اتحادیه های مربوط به کمیسیون و تقدیر از مدیران واحدهای صنعتی نمونه ملی برگزار شد.
يکشنبه بیست و پنجم تير 1402

‌ صورتجلسه اولین کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تبریز

اولین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تبریز با هدف هم‌اندیشی برای نحوه حضور و مشارکت انجمن های صنعتی استان در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تبریز و تعیین سیاست ها، اهداف، خط مشی و برنامه ریزی برگزاری جلسات و پیشبرد اهداف کمیسیون برگزار شد.
چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1402

  در اردیبهشت ماه سال جاری
  همایش صنایع و الزام قانونی احداث نیروگاه‌های خورشیدی برگزار می‌شود

  جلسه کمیته انرژی اتاق تبریز با موضوع هماهنگی برگزاری همایش صنایع و الزام قانونی احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای صنایع مشم ...
  پنجشنبه 31 فروردين 1402
  دوشنبه 28 فروردين 1402

  صورتجلسه کمیته معدن اتاق تبریز

  جلسه کمیته معدن اتاق تبریز با موضوع بررسی راهکارهای اجرایی تبصره 10 ماده 14 قانون معادن برگزار شد.
  سه شنبه 9 اسفند 1401

  جلسه کمیته انرژی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز برگزار شد

  جلسه کمیته انرژی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز با موضوع بررسی مسائل روز حوزه انرژی صنایع برگزار شد.
  دوشنبه 14 آذر 1401

  با دستور بررسی پیش‌نویس طرح بازسازی و نوسازی صنایع کشور؛
  جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد

  جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز با دستور بررسی پیش‌نویس طرح بازسازی و نوسازی صنایع کشور برگزار شد.
  يکشنبه 6 آذر 1401