کمیسیون صادرات

صورتجلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگ ...

دومین جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز در سال 1399 در مورخ 99/5/5 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگز ...
يکشنبه 5 مرداد 1399

در جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات:
بررسی زمینه ها و راهکارهای صادرات فولاد استان در ا ...

با هدف توسعه صادرات محصولات فولادی، جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز با موضوع «بررسی زمینه ها و ر ...
چهارشنبه 4 تير 1399

راهکارهای توانمندسازی صادرکنندگان ایران به کشور ها ...

جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت وارادات اتاق بازرگانی تبریز با حضور دکتر یونس ژائله ، دکتر جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه ص ...
پنجشنبه 30 آبان 1398

رئیس اتاق تبریز: بازارهای منطقه ای مکمل توسعه صادر ...

کمیسیون صادرات، مدیریت واردات با دستور جلسه؛ انتخاب نواب و دبیر کمیسیون و بررسی مسائل و مشکلات واحد های صادراتی استان ت ...
چهارشنبه 6 شهريور 1398

تشکیل جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات با فعالا ...

به منظور همفکری و هم افزایی فعالان حوزه خشکبار استان سید یوسف حسینی رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات با فعالان حوزه خ ...
يکشنبه 23 تير 1398

اولین جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبر ...

اولین جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با موضوع بررسی چالش های پیش روی صا ...
يکشنبه 5 خرداد 1398

دومین جلسه 96

دستور جلسه: بحث وهمفکری در خصوص محورهای همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور که در دوم آذر ماه سال جاری برگزار خواهد گرد ...
سه شنبه 4 مهر 1396

اولین جلسه 95

دستور جلسه: تبیین اهداف ورسالت کمیسیون
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395