صورتجلسات و مصوبات کمیسیون آب و محیط زیست

صورتجلسه جلسات 13 و 14 کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق تبریز ​​​​​​​

صورتجلسه جلسات 13 و 14 کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق تبریز ( جلسات اول و دوم کارگروه هماهنگی مدیریت یکپارچه آب، کشاورزی و محیط زیست استان) که در مورخه های 10 و 21 اسفند 1402 با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیران ذی ربط بخش آب و کشاورزی استان و اعضای کمیسیون برگزار شد.
دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1402

صورتجلسه یازدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز

یازدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با حضور قائم مقام و معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی آقای «کاظم خاوازی» در مورخ  1402/10/27 پیرامون بررسی مسائل بخش کشاورزی برگزار شد.
دوشنبه بیست و سوم بهمن 1402

صورتجلسه دوازدهمین جلسه کمیسیون  کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز ​​​​​​​

دوازدهمین جلسه کمیسیون  کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با موضوع " بررسی راهکارهای مدیریت یکپارچه آب، کشاورزی و محیط زیست به منظور ایجاد هم افزایی و تقویت همکاری بین نهادهای متولی در جهت ایجاد زنجیره ارزش" در مورخ  1402/11/12برگزار شد.
دوشنبه بیست و سوم بهمن 1402

صورتجلسه دهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز

دهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با موضوعات: 1-بررسی راه کارهای احیای دامداری های سنتی درجهت افزایش ضریب امنیت غذایی 2-بررسی  راه کارهای حمایت از کارآفرینان فعال در حوزه بخش کشاورزی استان و 3- بررسی راه کارهای حمایت از توسعه فعالیت زنان شاغل درحوزه بخش کشاورزی استان در ...
شنبه بیست و سوم دي 1402

صورتجلسه نهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز

نهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز در مورخ 25/9/1402 با موضوع پیگیری راهکارهای اجرایی مصوبات کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با استفاده از ظرفیت های  فکری و اجرایی استانداری در دفتر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.
چهارشنبه سیزدهم دي 1402

صورتجلسه هشتمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست

هشتمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست (جلسه مشترک با رئیس و اساتید حوزه کشاورزی دانشگاه دولتی مراغه ) در مورخ 9/9/1402 با موضوعات 1- بررسی آخرین وضعیت دریاچه ارومیه ( مصائب و چالش ها، آثار و پیامدها ، راهکارها و چشم انداز) 2-بررسی وضعیت امنیت غذایی استان آذربایجان شرقی در پرتو خشکی دریاچه اروم ...
چهارشنبه بیست و نهم آذر 1402

صورتجلسه هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی

هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی در مورخ 1402/8/01 ( جلسه کارگروه تخصصی بررسی جایگاه آب و کشاورزی در برنامه هفتم توسعه کشور) برگزار گردید.
دوشنبه بیست و هفتم آذر 1402

صورتجلسه ششمین جلسه کمیسیون  کشاورزی

ششمین جلسه کمیسیون  کشاورزی در مورخ 1402/8/01 با موضوع بررسی وضعیت ضایعات محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی و راهکارهای کاهش آن در جهت روند احیای دریاچه ارومیه ( از پیش کاشت تا پسا برداشت) برگزار گردید.
دوشنبه بیست و هفتم آذر 1402

صورتجلسه پنجمین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست

پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست با موضوع بررسی امکان سنجی بهره‌گیری از هوش مصنوعی در نجات دریاچه ارومیه و ایجاد کمربند سبز در اطراف دریاچه برای تعدیل دمای محیط در مورخ 26/6/1402 برگزار شد.
پنجشنبه یازدهم آبان 1402

صورتجلسه چهارمین کمیسیون کشاورزی

چهارمین جلسه کمیسیون کشاورزی در تاریخ 13/6/1402  با موضوع احیای دریاچه ارومیه و با دستور جلسه : 1-  بررسی انتقال آب از منابع داخلی و خارجی  2-  بررسی بارور کردن ابرها در حوضه دریاچه ارومیه 3 - بررسی ایجاد مزارع خورشیدی 4- امکان‌سنجی استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت آب و مقابله با بحران آب و 5- بررسی ...
يکشنبه نهم مهر 1402

  کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی

  صورتجلسه کارگروه زراعت، باغبانی، امور دام و طیور ک ...

  جلسه کارگروه زراعت، باغبانی، امور دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز با موضوع بررسی مشکلات کشاورزان بخش ایلخچی برگزار ...
  چهارشنبه 3 اسفند 1401

  جلسه کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی کمیسیون کشاورزی ا ...

  در جلسه کارگروه صنایع لبنی اتاق بازرگانی تبریز، آسیب شناسی صادرات محصولات لبنی استان به فدراسیون روسیه و اتحادیه اقتصادی ...
  چهارشنبه 16 آذر 1401

  در کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز مطرح شد؛
  تاکید تشکل های کشاورزی بر تکمیل طرح های احیای دریا ...

  تشکل های کشاورزی آذربایجان شرقی در کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز بر تکمیل طرح های احیای دریاچه ارومیه تاکید کردند.
  چهارشنبه 12 مرداد 1401

  در کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز مطرح شد:
  بررسی مراتب اعتراض صنایع لبنی به قیمت گذاری دستوری ...

  جلسه کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز به منظور بررسی مراتب اعتراض صنایع لبنی به قیمت گذاری دستوری ...
  دوشنبه 10 مرداد 1401

  بررسی موضوع «دیپلماسی اقتصادی و کشاورزی فرا سرزمین ...

  موضوع «دیپلماسی اقتصادی و کشاورزی فراسرزمینی» در کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
  سه شنبه 17 خرداد 1401

  در جلسه کارگروه کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز انجام شد؛
  بررسی طرح‌های نوآورانه جایگزینی خوراک دام و طیور

  طرح‌های نوآورانه جایگزینی خوراک دام و طیور در جلسه کارگروه کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
  دوشنبه 16 اسفند 1400

  کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی کمیسیون کشاورزی اتاق ت ...

  جلسه کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
  شنبه 2 بهمن 1400

   مصوبات کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست جلسه تاریخ 99/10/11

   بررسی اجرای پروژه امحای پسماند شهری تبريز با پیشرفته ترین تکنولوژی آلمانی و تولید انرژی برق از استحصال آن
   پنجشنبه یازدهم دي 1399

   مصوبات جلسه کارگروه آب و محیط زیست

   جلسه کارگروه آب و محیط زیست کمیسیون کشاورزی ، صنایع غذایی ، آب و محیط زیست در مورخ 99/6/12 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.
   چهارشنبه دوازدهم شهريور 1399

   مصوبات کارگروه زراعت ، باغبانی ، امور دام و طیور

   کارگروه تخصصی زراعت، باغبانی، امور دام و طیور کمیسیون کشاورزی ، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با هدف احصاء مسائل و مشکلات صادرکنندگان کشاورزی و تدوین استراتژی توسعه صادرات کشاورزی برای سال جاری با حضور برخی از اعضای هئیت نمایندگان و هئیت رئیسه اتاق تبریز، رئیس و هئیت رئیسه کمیسیون ...
   دوشنبه بیست و سوم تير 1399