صورتجلسات و مصوبات کمیسیون آب و محیط زیست

صورتجلسه سومین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست

سومین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست با محوریت بررسی آخرین وضعیت منابع آب استان و دریاچه ارومیه برگزار شد.
سه شنبه چهاردهم شهريور 1402

صورتجلسه دومین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست

دومین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست با محوریت تعیین کارگروه های تخصصی و تقسیم کار جهت پیشبرد اهداف کمیسیون برگزار شد.
سه شنبه چهاردهم شهريور 1402

صورتجلسه اولین کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست

اولین کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست به منظور تعیین سیاست ها، اهداف، خط مشی و برنامه ریزی برگزاری جلسات و نحوه پیشبرد اهداف کمیسیون تشکیل شد.
يکشنبه پنجم شهريور 1402

  کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی

  صورتجلسه کارگروه زراعت، باغبانی، امور دام و طیور ک ...

  جلسه کارگروه زراعت، باغبانی، امور دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز با موضوع بررسی مشکلات کشاورزان بخش ایلخچی برگزار ...
  چهارشنبه 3 اسفند 1401

  جلسه کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی کمیسیون کشاورزی ا ...

  در جلسه کارگروه صنایع لبنی اتاق بازرگانی تبریز، آسیب شناسی صادرات محصولات لبنی استان به فدراسیون روسیه و اتحادیه اقتصادی ...
  چهارشنبه 16 آذر 1401

  در کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز مطرح شد؛
  تاکید تشکل های کشاورزی بر تکمیل طرح های احیای دریا ...

  تشکل های کشاورزی آذربایجان شرقی در کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز بر تکمیل طرح های احیای دریاچه ارومیه تاکید کردند.
  چهارشنبه 12 مرداد 1401

  در کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز مطرح شد:
  بررسی مراتب اعتراض صنایع لبنی به قیمت گذاری دستوری ...

  جلسه کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز به منظور بررسی مراتب اعتراض صنایع لبنی به قیمت گذاری دستوری ...
  دوشنبه 10 مرداد 1401

  بررسی موضوع «دیپلماسی اقتصادی و کشاورزی فرا سرزمین ...

  موضوع «دیپلماسی اقتصادی و کشاورزی فراسرزمینی» در کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
  سه شنبه 17 خرداد 1401

  در جلسه کارگروه کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز انجام شد؛
  بررسی طرح‌های نوآورانه جایگزینی خوراک دام و طیور

  طرح‌های نوآورانه جایگزینی خوراک دام و طیور در جلسه کارگروه کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
  دوشنبه 16 اسفند 1400

  کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی کمیسیون کشاورزی اتاق ت ...

  جلسه کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
  شنبه 2 بهمن 1400

   مصوبات کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست جلسه تاریخ 99/10/11

   بررسی اجرای پروژه امحای پسماند شهری تبريز با پیشرفته ترین تکنولوژی آلمانی و تولید انرژی برق از استحصال آن
   پنجشنبه یازدهم دي 1399

   مصوبات جلسه کارگروه آب و محیط زیست

   جلسه کارگروه آب و محیط زیست کمیسیون کشاورزی ، صنایع غذایی ، آب و محیط زیست در مورخ 99/6/12 در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.
   چهارشنبه دوازدهم شهريور 1399

   مصوبات کارگروه زراعت ، باغبانی ، امور دام و طیور

   کارگروه تخصصی زراعت، باغبانی، امور دام و طیور کمیسیون کشاورزی ، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با هدف احصاء مسائل و مشکلات صادرکنندگان کشاورزی و تدوین استراتژی توسعه صادرات کشاورزی برای سال جاری با حضور برخی از اعضای هئیت نمایندگان و هئیت رئیسه اتاق تبریز، رئیس و هئیت رئیسه کمیسیون ...
   دوشنبه بیست و سوم تير 1399