صورتجلسات و مصوبات حمل و نقل

کمیسیون حمل و نقل

جلسه کمیسیون گمرک، حمل نقل و ترانزیت اتاق تبریز با ...

به منظور بهره مندی از ظرفیت های ژئوپلتیکی استان به عنوان هاب ترانزیتی منطقه ، مدیران گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ب ...
چهارشنبه 16 بهمن 1398

جلسه کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق تبریز ...

کمیسیون گمرک، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با دستور جلسه بررسی مشکلات روز و راهکارهای ...
دوشنبه 20 آبان 1398

اولین جلسه کمیسیون حمل و نقل اتاق تبریز برگزار شد

اولین جلسه کمیسیون حمل و نقل گمرک و ترانزیت اتاق تبریز به ریاست رضا کامی و با حضور اعضاء انجمن حمل و نقل بین المللی ، کا ...
چهارشنبه 12 تير 1398