صورتجلسات و مصوبات پول، بانک، بیمه

کمیسیون پول، بانک،بیمه و سرمایه گذاری داخلی و خارجی

جلسه کمیته مالیات با موضوع هیات های حل اختلاف مالیاتی مورخ 99/5/13

جلسه کمیته مالیات کمیسیون سرمایه گذاری ، بانک ، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی تبریز با حضور دکتر فضل زاده ، نائب رئیس کمیسیون و علی سلمانزاده ، مسئول کمیته مالیات کمیسیون با دستور جلسه هم اندیشی در خصوص مشکلات و نارسائی های روند رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و انتظارات ...
دوشنبه سیزدهم مرداد 1399

جلسه کمیته مالیاتی با موضوع ببرسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه ( طرح مجلس شورای اسلامی ) در مورخ 99/5/1

جلسه کمیته مالیاتی کمیسیون سرمایه گذاری ، بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی تبریز در مورخ 99/5/1 با دستور جلسه " بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس شورای اسلامی" با حضور سلمانزاده، مسئول کمیته مالیاتی و اعضای این کمیته برگزار گردید.
چهارشنبه یکم مرداد 1399

برگزاری جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی تبریز

جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی تبریز با حضور رئیس کمیسیون و مسئولین کمیته های پنج گانه برگزار شد.
سه شنبه سی ام ارديبهشت 1399

برگزاری اولین جلسه کمیته بانکی (کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات ) در سال 1399

جلسه کمیته بانکی (کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات ) در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.
سه شنبه دوم ارديبهشت 1399

توجه به بازار سرمایه راهکاری در راستای توسعه اقتصادی استان

جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بیمه، بانک و مالیات اتاق بازرگانی تبریز به ریاست ناصر امجد با دستور جلسه بررسی نحوه برگزاری نشست های سرمایه گذاری در استان و طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه، بررسی مسائل روز مربوط به بانک ها، بررسی راهکار های عملیاتی تامین مالی واحدهای اقتصادی از بازار سرمایه ...
يکشنبه دوازدهم آبان 1398

سومین کمیسیون پول، بانک و بیمه مالیات اتاق تبریز

کمیسیون پول، بانک و بیمه مالیات اتاق تبریز به رياست ناصر امجد و با حضور تعدادى از اعضاء اصلى كميسيون باموضوع " تدوين برنامه كميسيون" تشكيل گرديد.
شنبه نهم شهريور 1398

  مصوبات کمیته مالیات کمیسیون سرمایه گذاری ، بانک ، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی تبریز مورخ 99/5/13

  جلسه کمیته مالیات کمیسیون سرمایه گذاری ، بانک ، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی تبریز با حضور دکتر فضل زاده ، نائب رئیس کمیسیون و علی سلمانزاده ، مسئول کمیته مالیات کمیسیون با دستور جلسه هم اندیشی در خصوص مشکلات و نارسائی های روند رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و انتظارات ...
  دوشنبه 1399/05/13

  مصوبات جلسه کمیته مالیات کمیسیون سرمایه گذاری ، بانک ، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی تبریز مورخ 99/5/1

  جلسه کمیته مالیاتی کمیسیون سرمایه گذاری ، بانک ، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی تبریز در مورخ ۹۹/۵/۱ با دستور جلسه " بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس شورای اسلامی" با حضور سلمانزاده، مسئول کمیته مالیاتی و اعضای این کمیته برگزار گردید.
  چهارشنبه 1399/05/01