کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  چهارشنبه ، 1 آذر ماه 1396

  راه حل مشكل سيستم بانكي براي ايجاد فضاي مناسب جهت توليد چيست ؟   بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

راه حل مشكل سيستم بانكي براي ايجاد فضاي مناسب جهت توليد چيست ؟

سيستم بانكي بدليل كمبود نقدينگي براي جوابگوئي به درخواست تسهيلات مشتريات سعي در استفاده از قوانين محدود كننده اعطاء تسهيلات دارد ، در حاليكه عدم ترزريق منابع مالي لازم به بخش توليد ،عامل عدم استفاده از كل ظرفيت واحد توليدي و در نتيجه افزايش قيمت تمام شد و كاهش توان رقابت و زمينه ساز ايجاد بدهي معوق ميباشد .


در حاليكه حمايت از توليد عامل رشد سرمايه گذاري ، رشد اشتغال ، رشد استفاده از ظرفيت هاي خالي توليد رشد درآمد سرانه و جذب نقدينگي سرگردان سيستم اقتصادي و از بين رفتن ورود اين سرمايه ها به بازار ارز ، طلا ، زمين و غيره ميباشد كه عامل سالم سازي فعاليت هاي اقتصادي ورفع مشكل دولت در مورد اين بورس بازي ها ميباشد .
درآمد سرانه حدود 5000 دلار يا سهم پس انداز حدود 10% آن يعني حدود 500 دلار براي هر نفر كه بخشي از آن جذب سپرده گذاري در بانكها ميگردد عامل كمبود امكانات تسهيلات دهي سيستم بانكي براي رشد سريعتر با توجه به ظرفيت هاي بالاي كشور در مورد نيروي انساني ، منابع انرژي ، ظرفيت هاي منصوبه توليدي ، دسترسي به بازار منطقه اي مناسب ، شرايط اقليمي و موقعيت مناسب مكاني در بين دو قاره مهم كره زمين و امتيازات بيشمار ديگريست كه تزريق متناسب نقدينگي جهت رشد و توسعه سريعترنيازمند تزريق منابع مالي بيشتر متناسب با قدرت جذب بخش توليد مي‌باشد براي مثال نقدينگي سرانه در كشورهاي صنعتي ارقامي حدود 20-10 برابر كشور ما با تورم هاي زير 5% ميباشد كه خود نشان از عدم اثر منفي نقدينگي در نرخ تورم به شرط هدايت آن به بخش توليد و افزايش توليد ملي ميباشد .
اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران در چند سال گذشته سعي فراوان خود را براي متقاعد كردن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي اقتصادي براي استفاده از سيستم خريد مطالبات ناشي از تسهيلات اعطائي بانكهاي عامل به بخش توليد جهت خريد مواد اوليه ، قطعات يدكي و غيره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي با امتياز :
الف – رهائي وابستگي تسهيلات اعطائي به بخش توليد با كسب اعتبار از بانك مركزي به پشتوانه افزايش توليد بجاي جذب سپرده مردم ميباشد كه مشكل كمبود درآمد سرانه عامل عدم تكافوي آن براي نيازهاي مالي بخش توليد ميباشد .
ب- كاهش هزينه تامين منابع مالي براي بانكها با حذف سود پرداختي به سپرده گذاران كه عامل كاهش سود تسهيلات اعطائي به بخش توليد و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده، افزايش توانمندي مالي بخش توليد و رقابت با محصولات رقباي خارجي دربازارهاي داخلي و برون مرزي است كه زمينه ساز پرداخت بموقع بدهي ها و حل تدريجي بدهي سررسيد گذشته و احتراز از آن در آينده خواهد بود .
اين روش كه بيش از 50 سال است مورد استفاده كشورهاي صنعتي بوده وبهمين دليل ايشان براي انجام پروژه هائي كه داراي توجيه اقتصادي باشند با مشكل تامين منابع مالي روبرو نميباشند و اجراي آن درايران در حال حاضر هيچگونه مانع قانوني نداشته و با عنايت به شرايط عقود اسلامي كه تسهيلات اعطائي در مقابل دريافت بهره روي وام ريالي نبوده و وام اعطائي براي خريد مواد اوليه ، قطعات يدكي ، ماشين آلات و غيره پرداخت ميگردد و ارزش توليد حاصل از اين تسهيلات بيشتر از ميزان نقدينگي تزريق شده ميباشد يعني منحني عرضه بيشتر از منحني تقاضا رشد مينمايد نتيجه چنين حركتي اشتغالزا و ضد تورمي خواهد بود .
با عنايت بمراتب مطروحه تامين منابع مالي لازم براي كار واحدهاي توليدي با حداكثر ظرفيت منصوبه و با هزينه مالي متناسب با هزينه مالي رقبا و توانمند شدن بخش توليد براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي تدبير لازم براي حل مطالبات معوق بجاي اعمال فشار با نتيجه منفي بشرح معروض شده همراه با بهبود فضاي اقتصادي كشور خواهد بود .
شرايط جديد افزايش نرخ ارزها نيز نيازمند به نقدينگي بيشتر را جهت تامين پرداخت ها طلب مينمايد كه درصورت عدم چاره سازي سريع براي تامين منابع مالي لازم بخش توليد و بازرگاني، سونامي رشد معوقات بانكي پيش رو ميباشد كه عنايت بموضوع و چاره سازي مورد درخواست ميباشد . 
نائب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تبريز

هوشنگ فاخر


[ بازگشت ]