سامانه صدور گواهی مبداء

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز به منظور تسهیل روند صدور گواهی مبدا در نظر دارد، از طریق سامانه الکترونیکی، نسبت به صدور این گواهی اقدام کند. نظر به اینکه در آینده نزدیک درخواست حضوری صدور گواهی مبدا،مورد پذیرش واقع نخواهد شد و کلیه شرکت ها به ناچار ملزم به ارسال درخواست الکترونیکی از طریق سامانه مذکور خواهند بود، بازرگانان محترم می توانند جهت راهنمایی و آموزش، با شماره تلفن 35264109 تماس حاصل فرمایند. همچنین فایل راهنمای استفاده از کارتابل هوشمند بازرگان (سامانه یکپارچه گواهی مبدا) از طریق لینک زیر قابل دریافت است.
آمار بازدید سایت