تماس با ما

آدرس دفتر :

  تبريز - خيابان ارتش شمالي - شماره 65 - اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تبريز

شماره تلفن ثابت :

 35264111-12 (041)  

فکس :

 35264115 (041)  

آدرس پست الکترونیکی:

  info@tzccim.ir