آخرین اخبار

سمینار تبیین قوانین و مقررات ت ...

سمینار تبیین قوانین و مقررات تامین اجتماعی با موضوع تامین اجتماعی شفافیت و پاسخگ ...
شنبه 23 آذر 1398

پنجاه هفتمین نشست شورای گفتگوی ...

پنجاه هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستور جلسه، بررسی مشکلات و مو ...
شنبه 16 آذر 1398

صدای واحد جوانان برای توسعه هم ...

درجهت بهره مندی از توانمندیهای جوانان استان در راستای توسعه اقتصادی، انجمن جوانا ...
پنجشنبه 14 آذر 1398

حضور سفیر ارمنستان در اتاق تبر ...

سفیر ارمنستان به منظور گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه در اتاق تبریز با فعا ...
چهارشنبه 13 آذر 1398

  کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و خدمات فنی و مهندسی

  اولین جلسه کمیته تجارت فرامرزی کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث برگزار شد

  اولین جلسه کمیته تجارت فرامرزی کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث با حضور عباس کمالی نایب رئیس اتاق تبریز،سید محمد امیر میران دبیر اتحادیه کارگزاران استان و مسئول کمیته ، کارشناسان اداره کل امور اقتصادی و دارایی، مدیر سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی سهلان، نایب رئیس کمیسیون و سایر اعضاء کمیته ...
  يکشنبه دهم آذر 1398

  جمشید بزرگر: بهبود فضای کسب و کار مهمترین عامل توسعه اقتصادی کشوراست

  کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز با حضور مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و مدیر کل امور هماهنگی اقتصادی استانداری، با دستور جلسه معرفی اعضای کمیته ها جهت تعیین کارگروه های تخصصی و تدوین برنامه کمیسیون بر اساس شاخص ها و نماگرها ی کسب و کار ارائه شده از طرف بانک جهانی ...
  چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1398

  انتخاب اعضای کمیته های تخصصی در سومین جلسه کمیسیون کسب و کار اتاق تبریز

  سومین جلسه کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز با دستور جلسه معرفی اعضای کمیته های تخصصی این کمیسیون و تدوین و بررسی وضعیت فضای کسب و کار استان آذربایجان شرقی توسط هیات رئیسه اتاق تبریز، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی اعضای کمیسیون و مدیران تشکل های تولیدی و صنعتی ...
  چهارشنبه بیست و هفتم شهريور 1398

  دومین جلسه کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز

  پیشنهاد اعضاء کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث برای تشکیل کمیته های تخصصی کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث با دستور جلسه؛ تعیین کمیته های تخصصی و اعضای آن و ارائه برنامه کمیته ها با تقویم زمانی برگزاری جلسات، تشکیل شد. اعضای حاضر در جلسه پیشنهادات خود در مورد ایجاد کمیته های تخصص ...
  چهارشنبه شانزدهم مرداد 1398

  اولین جلسه کمیسیون کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز برگزار شد

  جمشید برزگر رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز با تاکید بر فضای سنگینی که بر کسب و کار کشور حاکم است؛ گفت: بر اساس بررسی های سالانه ای که از طرف بانک جهانی به عمل می آید رتبه ایران در بین 190 کشور 128 می باشد که نشان از سختی کار اعضای کمیسیون برای بهبود فضای کسب و کار در استان ...
  دوشنبه بیست و چهارم تير 1398