به راهنمای تجاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز خوش آمدید

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز، بر آن است تا علاوه بر خدمات الکترونیکی جاری ، اطلاع رسانی اعضاء را با هدف توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان محور اصلی توسعه کشور با راه اندازی راهنمای تجاری اعضاء اتاق تبریز تسریع نماید.
این راهنمای تجاری علاوه بر امکان دسترسی به اعضاء بر اساس مشاغل طبقه بندی ، امکان (B2B) اعلام خرید و یا فروش کالا و خدمات را برای اعضاء محیا نموده و با ایجاد تالار مجازی تخصصی ارتباط بی واسطه بین خریداران و فروشندگان داخلی و خارجی را محیا می سازد.

مزیت حضور در راهنمای تجاری اتاق تبریز:
ارتباط سریع و بی واسطه بین خریداران و فروشندگان داخلی .
دسترسی صادر و وارد کنندگان به اعضاء اتاق تبریز .
صرفه جویی در هزینه های بازاریابی .
....
 

میرمهدی
حسینی تبریزی
اندرانیک
داودیانس
اندرانیک
داودیانس
اندرانیک
داودیانس
سیدرضا
حسینی تبریزی
عباس
اردشیری اهرنجانی
عباس
اردشیری اهرنجانی
عباس
اردشیری اهرنجانی
سیدمحمدصادق
بلورچیان تبریزی
سیدمحمدصادق
بلورچیان تبریزی