رسانه ها

آخرین اخبار

اولین جلسه کمیسیون صادرات و مد ...

اولین جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
يکشنبه 5 خرداد 1398

گزارش پنجاه و یکمین جلسه شورای ...

پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 4/
شنبه 4 خرداد 1398

دیدار اعضاء هیات رئیسه انجمن خ ...

دکتر ژائله رئیس اتاق تبریز با اعضاء هیات رئیسه انجمن خدمات فنی و مهندسی استان دی
شنبه 4 خرداد 1398

نشستی برای ایجاد قطب سوم خودور ...

به پیشنهاد دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، هیات رئیسه و هیات
شنبه 4 خرداد 1398