کمیسیون صنعت و معدن

جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز تشکیل شد

جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز با دستور جلسه بررسی علل عودت پرونده های طرح های سرمایه گذاری و تسهیلات مصوب کار گروه
يکشنبه 2 تير 1398

نشست کمیسیون صنعت و معدن با هدف مدیریت مصرف انرژی برق

کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز با هدف مدیریت مصرف انرژی برق در فصل تابستان تشکیل جلسه داد.
پنجشنبه 2 خرداد 1398

اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز در دوره نهم هیئت نمایندگان برگزار شد.

اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در دوره نهم هیئت نمایندگان با موضوع بررسی چال
يکشنبه 22 ارديبهشت 1398

دومین جلسه 96

دستور جلسه:مالیات بر ارزش افزوده
چهارشنبه 10 خرداد 1396

اولین جلسه 96

دستور جلسه : تبیین رویکرد وتحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی ،تولید واشتغال
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396

پنجمین جلسه 1395

دستور جلسه: پیرامون مسائل اقتصاد مقاومتی وصنعت
پنجشنبه 18 آذر 1395