کمیسیون صنعت

دومین جلسه 96

دستور جلسه:مالیات بر ارزش افزوده
چهارشنبه 10 خرداد 1396

اولین جلسه 96

دستور جلسه : تبیین رویکرد وتحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی ،تولید واشتغال
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396

پنجمین جلسه 1395

دستور جلسه: پیرامون مسائل اقتصاد مقاومتی وصنعت
پنجشنبه 18 آذر 1395

چهارمین جلسه 1395

دستور جلسه : بررسی مسائل ومشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی استان
دوشنبه 8 شهريور 1395

سومین جلسه 1395

دستور جلسه: 1: بررسی چالشهای صنعت ومعدن استان(آسیب شناسی،جایگاه صنعتی استان و...). 2: بررسی ارتقاء جایگاه صنعت و معدن
شنبه 6 شهريور 1395

دومین جلسه 1395

دستور جلسه: 1: بررسی و پیشنهاد راهکارهای علمی برای تحرک اقتصادی. 2: بررسی پیشنهادها در خصوص مشاغل سخت و زیان آور 3: ب
سه شنبه 29 تير 1395