کمیسیون صادرات

اولین جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبر ...

اولین جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با موضوع بررسی چالش های پیش روی صا
يکشنبه 5 خرداد 1398

دومین جلسه 96

دستور جلسه: بحث وهمفکری در خصوص محورهای همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور که در دوم آذر ماه سال جاری برگزار خواهد گرد
سه شنبه 4 مهر 1396

اولین جلسه 95

دستور جلسه: تبیین اهداف ورسالت کمیسیون
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395