کادر اجرایی

یونس ژائله
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز
و
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان
عضو شورای اداری استان آذربایجان شرقی
عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی استان
عضو ستاد تنظیم بازار


 
دبیرکل
 
مجید عباسی
واحد انفورماتیک
مرکز پژوهش و آموزش اکرم کاظم زاده
دفتر ریاست
نسرین درخشانی
دبیرخانه شورای گفتگو
 
فائزه زنجانی
روابط عمومی
سهند شهبازی
امور بین الملل
رباب طالبی
امور مالی
 
اکبر شیردوست
واحد صدور کارت
سیدضیاء رضوی
واحد کارنه تیر
جمشید میرور
واحد گواهی مبداء
 
علی ولیزاده
دبیرخانه کمیسیون ها
علیرضا پورسلطانی
دبیرخانه تشکل ها
جعفر محرمپور
واحد کسب و کار
 
اسماعیل فرمانی
تشریفات
زهرا جدیدی
دبیرخانه مرکزی
 
تذکر بسیار مهم:  پستهای سازمانی تعریف شده در کنار اسامی کادر اجرایی بر اساس ساختار اتاق تبریز می باشد و هرگونه سوء استفاده شخصی و عناوین جعلی، تخلف اداری محسوب خواهد شد.

 
نظرات شما
captcha refresh