سوالات رایج واحد عضویت

دو نوع کارت صادر مي گردد . افراد حقيقي ( شخصي ) ، افراد حقوقي ( شرکتي )
بر طبق ضوابطي که به منظور اجراي تعرفه گمرکي از لحاظ شرايط کلي يا هر اقدام مربوطه ديگري که براي مبادله کالا وضع مي کنند ، کشوري است که کالا در آنجا توليد ، ساخته يا پردازش شده باشد .
محل دريافت اظهارنامه ثبت نام در دفتر تجاري اداره ثبت شرکتهاي شهرستان مورد نظر و در تبریز به اداره ثبت شرکتها واقع در میدان ساعت جنب پمپ بنزین مي باشد .
براي دريافت گواهي عدم سوء پيشينه ، پس از دريافت معرفي نامه از سایت به اداره تشخيص هويت مراجعه گردد .
خير ، ولي حتماً بايد اصل ليسانس و فتوکپي آنرا به اتاق ارائه نمايند که پس از گواهي ، اصل ليسانس عودت داده مي شود .
جهت صدور يا تمديد کارت بازرگاني به قسمت عضویت و کارت بازرگانی سایت مراجعه و پس از تکمیل و چاپ فرمهای مربوطه و نیز تهیه مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده شخصاً به اتاق بازرگاني مراجعه نمائيد يا نماينده خود را بهمراه معرفي نامه به اتاق بازرگاني واقع در ( تبریز ) خيابان ارتش شمالی شماره 65، معرفي فرمائيد و از مراجعه به واسطه ها ، دلالان و افراد غير مسئول خودداري نمائيد .
 • 1- دوبرگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني که به گواهي اداره ثبت شرکتها رسيده باشد ( با امضاي متقاضي کارت بازرگاني ) و اصل و کپي گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها ( براي دريافت اظهار نامه و گواهي پلمپ به اداره ثبت شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش ميرداماد مراجعه فرمائيد ).
 • - اصل و کپي گواهي عدم سوءپيشينه که از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد .
 • 3- دريافت و تکميل فرم ها شامل :
  • الف ) دو صفحه فرم عضويت اتاق
  • ب) دو برگ فرم مشخصات بازرگاني ( تايپ کامل فارسي )
 • 4- اصل و كپي مفاصاحساب مالياتي موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني.
 • 5- اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سری کپی از پشت و روی آن.
 • 6- چهار قطعه عکس 4×6 ( جديد ، تمام رخ ، ساده ) .
 • 7- اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و دو سري کپي از پشت و روي آن . متولدين سالهاي 1337 و قبل از آن با مدارک فوق ديپلم و کمتر از آن با ارائه کپي مدرک تحصيلي نياز به کارت پايان خدمت ندارند .
  متولدين سالهاي 1334 و قبل از آن با ارائه کپي مدرک ليسانس نياز به کارت پايان خدمت ندارند .
  متولدين سالهاي 1328 و قبل از آن با ارائه کپي مدرک دکترا نياز به کارت پايان خدمت ندارند .
 • 8- داشتن حداقل سن 21 سال تمام .
 • 9- اصل و کپي گواهي بانک مبني بر تاييد حساب جاري و حسن اعتبار بانکي ( فقط روي فرم الف قابل قبول است ) با مهر امضاي رئيس شعبه . ( ضمناً حسابهاي جاري شتاب مربوط به شهرستانها در صورتيکه روي فرم ( الف ) تاييد شده باشد قابل قبول است .
 • 10- اصل و کپي فرم ( د ) که امضاي متقاضي توسط دفاتر اسناد رسمي تاييد گرديده باشد . ( گواهي امضاء توسط محضر )
 • 11- تکميل دو صفحه فرم ( ج ) و اعلام معرفين : داشتن سابقه فعاليت تجاري متقاضي بايد به تاييد دو نفر معرف که داراي کارت بازرگاني معتبر ميباشند رسيده باشد .
  الف ) دارندگان مدرک دانشگاهي ( فوق ديپلم و بالاتر با ارائه اصل و دو نسخه کپي از مدرک تحصيلي معتبر ) و همچنين دارندگان مجوز توليد از يکي از وزارتخانه هاي توليدي نياز به معرف ندارند .
  ب) معرفين از شهرستانها لازم است کپي صفحه دوم کارت بازرگاني خود را که امضاي صاحب کارت در آن مشخص باشد را ارائه نمایند.
 • 12- اصل سند مالکيت ششدانگ به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهار نامه ) جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل کار .
  در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل کار دو سري کپي از صفحات نوشته شده سند و همراه داشتن اصل سند براي برابر با اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد جهت دفتر کار تنظيم شده باشد .
  - براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است .
  • تذکر 1 : کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند کارت بازرگاني دريافت نمايند .
  • تذکر 2 : هر شخص بيش از يک کارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند داشته باشد .
  • تذکر 3 : حضور متقاضي در كليه مرحله پذيرش مدارک و تحويل کارت الزامي است .
  • تذكر4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد.
  • تذكر 5: حضور متقاضي با مدرك تحصيلي زير ليسانس در كلاس توجيهي كارت بازرگاني الزامي مي باشد.
 • 1. دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركت ها رسيده باشد ( با امضاي مديرعامل يا رئيس هيات مديره ) و اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها ( براي دريافت اظهار نامه و گواهي پلمپ به اداره ثبت شركتها واقع در مدرس نبش ميرداماد مراجعه فرمائيد .
  در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود: ارائه دو برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی که مهوربه مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.در خصوص شرکتهای سهامی خاص و عام : ارائه دو برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهوربه مهر اداره ثبت شرکتها باشد الزامی است.
 • 2. اصل و كپي گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل كه از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد.
 • 3. دريافت و تكميل فرم ها شامل :
  • الف ) دو صفحه فرم عضويت اتاق .
  • ب ) دو برگ فرم مشخصات بازرگاني ( تايپ كامل فارسي ) .
 • 4- اصل و كپي مفاصاحساب مالياتي موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني.
 • 5.دو برگ روزنامه رسمي يا كپي آن در مورد تاسيس و كليه تغييرات شركت تا اين تاريخ ، موضوع فعاليت شركت بايد صادرات و واردات باشد.
 • 6. اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سری کپی از پشت و روی آن .
 • 7. چهار قطعه عكس 4×6 مديرعامل ( جديد ، تمام رخ ، ساده )
 • 8. اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و دو سري كپي از پشت و روي آن . متولدين سال هاي 1337 و قبل از آن با مدرك فوق ديپلم و كمتر از آن با ارائه كپي مدرك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
  • متولدين سال هاي 1334 و قبل از آن با ارائه كپي مدرك ليسانس نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
  • متولدين سال هاي 1328 و قبل از آن با ارائه كپي مدرك دكترا نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
 • 9. داشتن حداقل سن 21 سال تمام .
 • 10. اصل و كپي گواهي بانك مبني بر تائيد حساب جاري در استان تهران و تائيد حسن اعتبار بانكي ( فقط روي فرم الف قابل قبول است ) با مهر و امضاي رئيس شعبه . ( ضمناً حساب هاي جاري شتاب مربوط به شهرستانها در صورتيكه روي فرم ( الف ) تائيد شده باشد قابل قبول است) .
 • 11. اصل و كپي فرم ( د ) كه امضاي مديرعامل توسط دفاتر اسناد رسمي تائيد گرديده باشد. ( گواهي امضاء توسط محضر ).
 • 12. اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر مركزي جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .
  • - در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند براي برابر با اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد براي شركت ( نام كامل شركت براساس روزنامه رسمي ) و جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.
  • - براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است.
 • 13. اشخاص غير ايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بندهاي 6و7و9 ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متنوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدارك مي باشند.
  • تذكر 1: كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.
  • تذكر 2: هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند داشته باشد.
  • تذكر 3: حضور مديرعامل در مراحل پذيرش مدارك و تحويل كارت الزامي است.
  • تذكر 4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد .
  • تذكر 5 : حضور مديرعامل با مدرك تحصيلي زير ليسانس در كلاس توجيهي كارت بازرگاني الزامي است.
 • 1- تكميل فرم ها شامل :
  • الف ) دو صفحه فرم عضويت اتاق .
  • ب ) دو برگ فرم مشخصات بازرگاني ( تايپ فارسي ) .
 • 2- ارائه اصل كارت بازرگاني.
 • 3- در صورت پر شدن صفحات كارت بازرگاني ارائه سه قطعه عكس 4×6 الزامي است.
 • 4- اصل و كپي مفاصاحساب مالياتي آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري ( به آدرس مندرج كارت بازرگاني ) . به همراه كليه برگ هاي قطعي ماليات از سال 79 به بعد.
 • 5- اصل و كپي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي ( براي واحدهاي توليدي و صادر كنندگان پوست و روده ) .
 • 6- در صورت استيجاري بودن دفتر كار ، ارائه اجاره نامه تمديد شده .
 • 7- در صورت تغيير محل :
  • الف ) ارائه دو برگ اظهار نامه تغيير آدرس از اداره ثبت شركتها .
  • ب ) اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر كار ( آدرس اظهار نامه ) جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .
  در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند براي برابر با اصل نمودن ضروري است. ضمناً اجاره نامه بايد جهت دفتر كار تنظيم شده باشد. براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است.
  • تذکر 1 : کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند کارت بازرگاني دريافت نمايند .
  • تذکر 2 : هر شخص بيش از يک کارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند داشته باشد .
  • تذکر 3 : در مراحل پذيرش و دريافت كارت بازرگاني حضور متقاضي الزامي است .
  • تذكر4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد.
 • 1- تكميل فرم ها شامل :
  • الف ) دو صفحه فرم عضويت اتاق .
  • ب ) دو برگ فرم مشخصات بازرگاني ( تايپ فارسي ) .
 • 2- ارائه اصل كارت بازرگاني.
 • 3. اصل و كپي مفاصا حساب مالياتي آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري ( به آدرس دفتر مركزي شركت ) به همراه كليه برگهاي قطعي ماليات از سال 79 به بعد .
 • 4. اصل و كپي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري ( به آدرس دفتر مركزي شركت يا محل مارخانه ) .
 • 5. در صورت پر شدن صفحات كارت بازرگاني يا تغيير مديرعامل سه قطعه عكس 4*6 ( جديد ،‌تمام رخ ، ساده ) .
 • 6. دو برگ كپي روزنامه رسمي در مورد تغييرات شركت ( در صورت هرگونه تغييرات ) .
 • 7. در صورت استيجاري بودن دفتر مركزي شركت ارائه اجاره نامه تمديد شده .
 • 8. در صورت تغيير مديرعامل :
  • اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سری کپی از پشت و روی آن .
  • اصل و كپي گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل جديد از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد . • اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر اصل شدن و دو سري كپي از پشت و روي آن . متولدين سالهاي 1337 و قبل از آن با مدرك فوق ديپلم و كمتر از آن با ارائه كپي مدارك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند .
  • متولدين سالهاي 1334 و قبل از آن با ارائه كپي مدرك ليسانس نياز به كارت پايان خدمت ندارند .
  • متولدين سالهاي 1328 و قبل از آن با ارائه كپي مدارك دكترا نياز به كارت پايان خدمت ندارند .
  • اصل و كپي فرم ( د ) كه امضاي مديرعامل جديد توسط دفاتر اسناد رسمي تائيد گرديده باشد .
 • 9. درصورت تغيير آدرس :
  اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر مركزي جهت برابر اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار . درصورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند براي برابر اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد براي شركت ( نام كامل بر اساس روزنامه رسمي ) و جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.
  براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است .
 • 10. اشخاص غيرايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بند 7 ( الف – ب – ج ) ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متبوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدرك مي باشند .
  • تذكر 1 : كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند .
  • تذكر 2 : هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقيقي و حقوقي نمي تواند داشته باشد .
  • تذكر 3 : در مراحل پذيرش و دريافت كارت بازرگاني حضور مديرعامل و يا نماينده ايشان به همراه معرفي نامه و ليست بيمه الزامي است .
  • تذكر 4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد
آمار بازدید سایت