تاریخ : پنجشنبه 25 دي 1399
کد 2136

به صورت وبینار برگزار شد؛

نشست هیات رییسه اتاق تبریز با اعضای کنفدراسیون ملی سازمان کارآفرینان جمهوری آذربایجان

جلسه وبیناری اعضای هیات رییسه اتاق تبریز با اعضای کنفدراسیون ملی سازمان های کارآفرینان جمهوری آذربایجان برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، نشست اعضای هیات رییسه، دبیرکل و مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی تبریز و دبیر میز آذربایجان با اعضای کنفدراسیون ملی سازمان های کارآفرینان جمهوری آذربایجان و برخی فعالان اقتصادی این کشور به صورت وبینار برگزار شده و طرفین در این وبینار بر افزایش همکاری های دو جانبه تاکید کردند. 

در این وبینار، یونس ژائله، ابوالفتح ابراهیمی، عباس کمالی و رضا کامی به عنوان اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز و محمدعلی نجاری به عنوان دبیر میز آذربایجان به بیان ظرفیت های تولیدی و صنعتی استان و همچنین زمینه های لازم برای افزایش ارتباطات اقتصادی با کشور جمهوری آذربایجان پرداختند و بر لزوم ایجاد بسترهای لازم برای این ارتباط تاکید کردند. 

مدیران کنفدراسیون ملی سازمان های کارفرمایی آذربایجان نیز در این نشست وبیناری با استقبال از افزایش همکاری های دو جانبه میان استان آذربایجان شرقی و جمهوری آذربایجان بر لزوم تبادل هیات های تجاری به منظور افزایش ارتباطات اقتصادی میان دو کشور تاکید کردند. 

برگزاری ماهانه جلسات مشترک وبیناری میان فعالان بخش خصوصی آذربایجان شرقی و جمهوری آذربایجان، تبدیل جلسات به نشست های کسب و کار و پیشنهاد امضای تفاهمنامه همکاری بین طرفین از جمله مباحث و مصوبات مطرح شده در این جلسه بود.