شعار سال هدر

تاریخ : دوشنبه 23 تير 1399
کد 1490

مصوبات کارگروه زراعت ، باغبانی ، امور دام و طیور

کارگروه تخصصی زراعت، باغبانی، امور دام و طیور کمیسیون کشاورزی ، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با هدف احصاء مسائل و مشکلات صادرکنندگان کشاورزی و تدوین استراتژی توسعه صادرات کشاورزی برای سال جاری با حضور برخی از اعضای هئیت نمایندگان و هئیت رئیسه اتاق تبریز، رئیس و هئیت رئیسه کمیسیون کشاورزی، مسئولان ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان و اتحادیه ها و انجمن های کشاورزی و باغداران و فعالان بخش خصوصی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی در محل اتاق تبریز تشکیل شد.
 
ردیف متن مصوبه مسئول اقدام
1

طرح و تصویب پی گیری دریافت مجوز صادرات شیرخشک برای شرکت شیرپگاه آذربایجان شرقی از وزارت صمت جهت تامین و واریز وجوه معوقه دامداران استان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  

 
کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی ، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز
2

طرح و تصویب کلیات اجرای کشاورزی قراردادی در استان با اقدام مشترک سازمان جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی جهت تقویت کشاورزان و تامین محصول مورد نیاز بازارهای هدف صادراتی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  

 
کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی ، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز
3

طرح و تصویب پی گیری ایجاد امکان ثبت کوتاژهای مربوط به صادرات ریالی سال 97 در سامانه جامع تجارت در جهت رفع تعهد ارزی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  

 
کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی ، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز
4

طرح و تصویب پیگیری اصلاح ارزش های پایه گمرکی محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  

 
کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی ، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز
5

طرح و تصویب راه اندازي توليد محصولات باغی قراردادي باهدف افزايش كيفيت محصولات صادراتي با هماهنگي اتاق بازرگانی،سازمان جهاد كشاورزي و صادركنندگان شاخص در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  و  در اين راستا  مقرر شود مسئولين تشكلها و اتحاديه ها نسبت به معرفي توليد كنندگان توانمند همكاري نمایند.

 
کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی ، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز