تاریخ : سه شنبه 20 خرداد 1399
کد 994

چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده

.
چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده در گزارش «بانک جهانی» . بر اساس این گزارش ، اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۹ نرخ رشد منفی 8.2 درصدی را تجربه کرد، در سال جاری نیز همانند عمده اقتصادهای جهان نرخ رشد منفی خواهد داشت، هر چند نسبت به سال گذشته از شدت این نرخ رشد منفی کاسته می‌شود، و نرخ رشد به منفی 5.3 درصد می‌رسد. البته درصد تغییر این رشد نسبت به پیش‌بینی رشد ایران در گزارش پیشین بانک 5.3- درصد است که علت آن مشکلات ناشی از ویروس کووید19- و بیماری کرونا عنوان شده است. در این گزارش برای سال آینده نیز نرخ رشد مثبت 2.1 درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است./ دنیای اقتصاد