تاریخ : سه شنبه 23 خرداد 1396
کد 98

تفویض اختیار وزیر اقتصاد به رییس کل گمرک

وزیر اقتصاد طی حکمی اختیار اعمال مجازات‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 9 و ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری گمرک را به رییس کل گمرک تفویض کرد. متن کامل حکم مسعود کرباسیان برای فرود عسگری به شرح زیر است:
وزیر اقتصاد طی حکمی اختیار اعمال مجازات‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 9 و ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری گمرک را به رییس کل گمرک تفویض کرد.
متن کامل حکم مسعود کرباسیان برای فرود عسگری به شرح زیر است:
جناب آقای فرود عسگری
با عنایت به ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفت آذر ماه 1372 مجلس شورای اسلامی، بدین وسیله اختیار اعمال مجازات های موضوع بند های (الف)، (ب) و (ج) ماده 9 قانون مذکور و همچنین موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر در خصوص آماده به خدمت نمودن کارمندان گمرک جمهوری اسلامی ایران که پرونده آنها به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود، به جنابعالی تفویض می گردد.