تاریخ : دوشنبه 12 خرداد 1399
کد 941

سخنگوی گمرک آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران با اوراسیا را تشریح کرد :

تجارت خارجی ایران با اوراسیا به2.1 میلیارد دلار رسید

سید روح الله لطیفی در خصوص وضعیت تجارت خارجی کشور با اوراسیا گفت : میزان تجارت خارجی ایران با اوراسیا از پنجم آبان ماه سال 1398 تاکنون به بیش از دو میلیارد112 میلیون و447 هزارو839 دلار رسیده است که این میزان شامل بیش ازیک میلیارد و 528 میلیون و956 هزارو 340 دلار واردات و583 میلیون و 491 هزارو501 دلار صادرات است .
لطیفی در ادامه افزود:  از کل تجارت ایران با این اتحادیه بیش از یک میلیارد و 125میلیون دلار در رویه های صادرات و واردات که شامل53درصد کل تجارت طرفین می شود بر اساس معافیت و تخفیفات موافقت نامه تجارت ترجیحی بوده است.

وی در خصوص کالاهای وارداتی از این اتحادیه بر اساس این موافقت نامه تصریح کرد: از مجموع واردات کشورمان از این اتحادیه 966 میلیون و328 هزارو617 دلار برابر با 3 میلیون و52 هزارو700 تن کالا بر اساس موافقتنامه مذکور  بوده است .


دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک اظهار داشت: بیشترین میزان صادرات ایران به ترتیب ، فدراسیون روسیه با بیش از 53 درصد ، ارمنستان با 23 درصد، قزاقستان 16 درصد وقرقیزستان با کمتر از 1.5 درصد  است اصلی ترین مقاصد صادراتی ایران به اوراسیا را شامل هستند . همچنین  کشورمان بیشترین میزان واردات از حیث ارزش را به ترتیب از روسیه با بیش از 78.5 درصد ،  قزاقستان با بیش از 18درصد، روسیه سفید2 درصد ودو کشور ارمنستان و قرقیزستان نیز سهمی کمتر از یک درصد را به خود اختصاص دادند.

لطیفی درخصوص کالاهای صادراتی ایران به اوراسیا گفت : از بین بیست قلم اصلی صادراتی ایران به اوراسیا سیب تازه با 14.5 درصد،پسته تازه وخشک با 11.9 درصد، گاز طبیعی با 8.1 درصد ، کیوی تازه با 7.2 درصد وانگور خشک با 3درصد دارای بیشترین سهم هستند .

وی در خصوص واردات از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا افزود:عمده کالاهای وارداتی از این اتحادیه، کالاهای اساسی و نهاده های دامی را شامل می شود ، از بیست قلم اصلی کالاهای وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، جو با حدود 27 درصد،  فرآورده های گندم با 24 درصد، ذرت دامی با 17.5 درصد، روغن دانه آفتاب گردان با بیش از 11 درصد ولاشه گوشت بره با 3.5 درصد بیشترین کالاهای وارداتی از اوراسیا هستند .


این مقام گمرک ایران افزود: در خصوص کالاهای صادارتی با تعرفه ترجیحی، پسته اعم از تازه وخشک با سهم 43.7 درصد ، کیوی تازه با بیش از 4 درصد، انگورخشک با بیش از 1.8 درصدرا از مجموع کالاهای صادراتی بر اساس این موافقت نامه را به خود اختصاص دادند. ضمن آنکه در خصوص کالاهای وارداتی با تعرفه ترجیحی ، جو به استثنای بذر با حدود 42 درصد، ذرت دامی با 28 درصد ، روغن دانه آفتاب گردان با حدود 18 درصد، ولاشه گوشت گوسفند با 4.7 درصد بیشترین کالاهای وارداتی با تعرفه ترجیحی هستند .