تاریخ : يکشنبه 11 خرداد 1399
کد 929

تمام برنج های رسوبی در گمرک ترخیص می شوند

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: با تخصیص ارز به 500 هزار تن، تمام برنج هایی که در بنادر رسوب کرده اند ترخیص خواهند شد و واردکنندگان پس از اتمام آن می توانند اقدام به خرید و وارد کردن برنج کنند.
مسیح کشاورز درخصوص تخصیص ارز به 500 هزار تن برنج موجود در بنادر گفت: به طور متوسط کشور در سال کشور به واردات یک و نیم میلیون تن برنج نیاز دارد، با برنامه ریزی های انجام شده با وزارت صمت و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت که کاملا به اوضاع بازار آگاه هستند، مقرر شد تا هرچه زودتر واردکنندگان بتوانند ارز دریافت کرده و برنج ها را وارد بازار کنند. با این اتفاق بازار از نظر قیمت و کمبود به تعادل رسیده و مشکلات آن برطرف خواهد شد.