تاریخ : پنجشنبه 1 خرداد 1399
کد 841

جزئیات برنامه ٢ ساله دولت برای مقابله با رکود کرونایی

.
محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تشریح کرد:
در کنار برنامه‌های کوتاه‌مدت و فوری، نیازمند یک برنامه میان‌مدت یک تا دو ساله هستیم تا تولید احیا شود.
سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصادی و دارایی، سیاست‌های اقتصادی مرتبط با این برنامه میان‌مدت را تدوین کرده‌اند که هم‌اکنون به دولت ارائه‌شده است.
این برنامه دارای پنج محور اصلی و زیر بخش‌های متعددی است و تأمین مالی تولید به‌عنوان یکی از محورهای مهم این برنامه است، همچنین تقویت سرمایه‌گذاری و ارتقای فناوری دومین محور برنامه میان‌مدت دولت محسوب می‌شود.
افزایش درآمدهای دولت و تعادل بودجه، سیاست‌های تجاری و ارزی و بهبود فضای کسب‌وکار، محورهای دیگر این برنامه هستند که در این میان محور بهبود فضای کسب‌وکار از اهمیت زیادی برخوردار است.