تاریخ : سه شنبه 30 ارديبهشت 1399
کد 820

برگزاری جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی تبریز

جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی تبریز با حضور رئیس کمیسیون و مسئولین کمیته های پنج گانه برگزار شد.
 تاکید ناصر امجد ، رئیس کمیسیون، بر لزوم حاکمیت عقلانیت و استفاده از تجارب جهانی جهت گذر از دوران کرونا با کمترین عوارض اقتصادی و اجتماعی.

تعیین مسائل اولویت دار فعالان اقتصادی استان (در حوزه فعالیت کمیسیون) جهت برنامه ریزی و پیگیری.

بررسی نحوه طرح مشکلات حقوقی فعالیت های اقتصادی با مسئولان قضائی استان : ( کیفیت اجرای مواد قانونی مرتبط با پروسه اجرائیه ثبت ، الزام بانک ها به رعایت مصوبات قانونی ، تاکید بر جایگاه غیرقانونی و حذف شرکت های وصول مطالبات بانکی ، لزوم اجرای مصوبات بانک مرکزی مرتبط با شرایط کرونا و...).

پیگیری رفع مشکلات اعضا در حوزه امور بانکی و پرداخت های بین الملل و مسائل حادث شده در اجرای پیمان سپاری ارزی.

بررسی مشکل تامین نیازهای ارزی واردات مواد اولیه صنایع استان و پیشنهاد طراحی ساز و کاری ویژه جهت استفاده از ارز حاصل از صادرات استان از طریق فراهم نمودن بستر ارتباطی الکترونیکی.

بررسی بسترسازی حضور شرکت های عضو اتاق در بازار سرمایه و استفاده از مزایا و معافیت های پیش بینی شده برای آن.

بررسی پیشنهادهای اجرایی مرتبط با نحوه حضور موثر نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه قضایی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی در جهت عدم تضییع حقوق فعالان اقتصادی.

تاکید بر استمرار برنامه های آموزشی به عنوان یکی از محورهای فعالیت کمیسیون در راستای آشنایی فعالان اقتصادی با حقوق و تکالیف قانونی خود.

بررسی مسائل مربوط به نمایندگان اتاق در هیئت های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و  هیئت های حل اختلاف امور مالیاتی استان.