تاریخ : سه شنبه 2 ارديبهشت 1399
کد 740

برگزاری اولین جلسه کمیته بانکی (کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات ) در سال 1399

جلسه کمیته بانکی (کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات ) در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.
اولین جلسه کمیته بانکی (کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات )  در سال 1399، در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید و پس از بحث و تبادل نظر در مورد دستورجلسه ( تعیین موضوعات اولویت دار برای پیگیری در سال ۹۹، بررسی پایش اجرای صحیح بخشنامه ها در شرایط حاد فعلی (شیوع ویروس کرونا)، جلوگیری از اقدامات حقوقی و اجرایی بدهکاران بانکی  در شرایط  حاد فعلی، مسئله برون سپاری وصول مطالبات بانک ها و تحمیل هزینه بالا و غیرمنطقی بر دوش مشتریان  و بررسی مسائل ارزی علی الخصوص مشکلات حادث شده در  ایفای تعهدات ارزی)؛ مقرر شد پیشنهادات ذیل، به کمیسیون ارائه گردد:

پیشنهاد  تشکیل جلسه مشترک با مسئولان قضائی و بانکی استان در خصوص الزام بانک ها به رعایت مصوبات قانونی در شرایط حاد  و غیرعادی فعلی، که عدم رعایت این مصوبات اعم از: الزام  عدم  اعمال برگشت چکها در استعلامات و ...، رعایت بخشنامه های ارزی، بخشودگی جرائم و بهره مرکب، مشکلات برون سپاری به شرکتهای وصول مطالبات بانک ها و ....  باعث سلب توان فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری شده است و هزینه هنگفتی اخذ می شود اقدام گردد.

در خصوص مشکل ایفای تعهدات ارزی؛ پیشنهاد تعلیق پیمان سپاری یا تعهد ارزی در شرایط  فعلی  از طریق کمیسیون در شورای گفتگوی استان طرح و پی گیری شود.

با توجه به مشکل تامین ارز نیمایی در واردات مواد اولیه و ضروری واحدهای تولیدی؛ اتاق بازرگانی تبریز ، نسبت به فراهم نمودن بستر ارتباط عرضه کنندگان (صادرکنندگان)  ارز با واردکنندگان  با اولویت برطرف کردن نیاز استان از طرق مختلف  اعم از: فراخوان،  طراحی سامانه و ... اقدام نماید.