تاریخ : دوشنبه 8 ارديبهشت 1399
کد 739

اولین نشست ملی اورآسیا پلی به سوی تجارت آزاد جهانی

مرکز آموزش بازرگانی ایران، وابسته به موسسات مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار می کند.
 مرکز آموزش بازرگانی ایران، وابسته به موسسات مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در نظر دارد با همکاری موسسه مطالعات خلیج فارس و حمایت سازمان توسعه تجارت ایران "اولین نشست ملی اورآسیا پلی به سوی تجارت آزاد جهانی" با محوریت رمزگشایی از فرصت های توسعه تجارت و سرمایه گذاری در اتحادیه اقتصادی اورآسیا را در تاریخ 5 تیرماه 1399 در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار نماید.

دانلود اطلاعات تکمیلی و فرم های ثبت نام