تاریخ : دوشنبه 8 ارديبهشت 1399
کد 738

اقدام اتاق ایران بر اساس درخواست و مستندات اتاق تبریز

اتاق ایران بر اساس درخواست و مستندات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در خصوص مشکلات پیش آمده برای اعضاء محترم این اتاق مبنی بر عدم پذیرش گواهی مبداء تعرفه ترجیحی کشورهای اوراسیا( CT-3) در برخی از گمرکات کشور روسیه اقدام نمود.