تاریخ : يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
کد 737

ابلاغ فهرست تعرفه های سال 1399 کتاب مقررات صادرات و واردات

فهرست تعرفه های سال 1399 کتاب مقررات صادرات و واردات و آخرین وضعیت گروه های کالایی کد های ردیف تعرفه و حقوق ورودی آن ابلاغ شد.
جهت مشاهده فهرست تعرفه ها اینجا کلیک کنید