تاریخ : يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
کد 736

سخنگوی گمرک ایران :

خبر بازگشایی مرزهای عراق صحت ندارد

خبر بازگشایی سه مرز از بخش عربی عراق، مورد تائید نیست. با بررسی های به عمل آمده از مدیران استان خوزستان و گمرکات اعلام شده، این مرزها همچنان بسته است و خبر منتشر شده تکذیب می شود.
تلاش ها برای بازگشایی مرزها ادامه دارد و به محض تصمیم گیری قطعی در این خصوص، که امیدواریم روزهای پیش رو باشد، اطلاع رسانی خواهیم کرد.