تاریخ : سه شنبه 4 مهر 1396
کد 71

دومین جلسه 96

دستور جلسه: بحث وهمفکری در خصوص محورهای همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور که در دوم آذر ماه سال جاری برگزار خواهد گردید
پیشنهادات:
1- پیشنهاد دعوت از روسای میزهای صادراتی کشور ، روسای اتاق ها سراسر کشور ، روسای کمیسیونهای های تخصصی اتاق ها ، وزرای اقتصاد و دارایی ، صنعت، معدن وتجارت، جهاد کشاورزی، معاون اقتصادی رئیس جمهور ،دعوت از دکتر نیلی و ایرادسخنرانی توسط ایشان در خصوص ابر چالشها که آینده ایران را تهدید می کند و دعوت از وزرای اقتصاد و دارایی وصنعت ،معدن وتجارت دولت یازدهم(دکتر طیب نیا و مهندس نعمت زاده) وتقدیر از آنها در همایش ودعوت از موسسات معتبر مطالعاتی

2- پیشنهاد ارایه مباحثی همچون، مدیریت نوسانات ارزی، حمل و نقل ، قیمت تمام شده محصولات تولیدی ، پیمان های منطقه ای و داخلی ، بررسی مداخلات دولتی و خارجی در امر تولید و صادرات در محورهای همایش .

3-مقرر گردید در همایش مذکور مقالات وگزارشاتی که در همایش ارایه خواهند شد بصورت هدفمند وسفارشی انتخاب شود تا مشکلات وچالشهای موجود فعالان اقتصادی وصادرکنندگان را بررسی و راهکارهای مناسب در رفع موانع تولید وصادرات ارایه نمایند.

4-پیشنهادتحقیق و  بررسی توسط دبیرخانه همایش در خصوص  قطعنامه های بیست و دو همایش برگزار شده  وچگونگی عملیاتی شدن بندهای ارایه شده در قطعنامه

5-پیشنهاد بررسی تولید محصولات با کیفیت وقیمت مناسب با در نظر گرفتن بازارهای های هدف، مشخص نمودن بازار های هدف و تمرکز بر روی بازارهای انتخاب شده، جدی گرفتن دیپلماسی اقتصادی از طرف سفرای مستقر در سفارتخانه های کشورمان در سایر کشورها و رایزنان بازرگانی مستقر در سفارتخانه ها، ساماندهی سیاست های ارزی به منظور حضور موثر و مستمر در بازاهای منطقه ای و جهانی، دعوت از مسئولان بانک مرکزی برای تبیین سیاست های ارزی و مالی کشوردر همایش بیست وسوم کشور.

6-الگو برداری از کشور های موفق در زمینه صادرات و بهره مندی از پیشنهادات وراهکارهاو ایده های شرکا تجاری مان در پنل های تخصصی به عنوان پیشنهاد مطرح گردید

7-  پیشنهاد سیاست های حمایتی دولت از صنایع داخلی  چنانچه با بررسی توسعه یافته ترین کشورهای جهان می توان این واقعیت را مشاهده کرد که کشورهایی که آزاد سازی اقتصادی را مد نظر دارند همچنان سیاست های حمایتی خود از صنایع داخلی  خود را در اولویت برنامه های اقتصادی خود قرار داده اند.  

8-پیشنهاد دعوت از سخنرانان مطرح خارجی برای ارائه تحلیل از وضعیت تجاری بین الملل  در همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی و بررسی چالشهای جهانی و منطقه ای و داخلیدر محورهای همایش

9- پیشنهاد برگزاری دوروزه همایش که روز دوم مختص پنل های تخصصی همایش باشد

ساعت شروع : 16  ساعت ختمه : 18