تاریخ : يکشنبه 24 فروردين 1399
کد 704

اعمال تعرفه‌های سال 99 در سامانه جامع تجارت

به اطلاع می‌رساند، پیرو تصویب‌نامه شماره 1235/ت57522ه مورخ 1399/01/09 هیئت وزیران، تغییرات کد تعرفه‌های وارداتی مطابق با مقررات صادرات و واردات سال 99 در سامانه جامع تجارت اعمال شده است.
 از این پس کاربران می‌توانند از تعرفه‌های فوق استفاده نمایند.

مشاهده تعرفه های سال 99