تاریخ : سه شنبه 19 فروردين 1399
کد 691

نحوه تکمیل اظهارنامه های صادراتی ایران

نامه امور بین الملل اتاق ایران در خصوص اطلاع رسانی در خصوص نحوه تکمیل اظهارنامه های صادراتی ایران توسط اتحادیه اتاق بازرگانی و صنایع استان آستراخان روسیه