تاریخ : سه شنبه 19 فروردين 1399
کد 689

تصویر نامه سازمان امور مالیاتی کشور به موسسات حسابرسی

تصویر نامه سازمان امور مالیاتی کشور به همراه ضمائم مربوطه، به موسسات حسابرسی در راستای جلوگیری از گسترش بیماری کرونا و رعایت حقوق مودیان مالیاتی
جهت مشاهده ضمائم مربوطه لطفا اینجا کلیک کنید.