تاریخ : سه شنبه 20 اسفند 1398
کد 651

مهم + فوری

قابل توجه اعضاء محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان

.
 همانطوری که مستحضرید شیوع ویروس کرونا، کسب و کارهای کشور را در زمینه های تولید، صادرات، واردات، توزیع و نیز خدمات وابسته به آن ها به شدت تحت تاثیر قرار داده است. لذا به منظور شناسایی دقیقتر و جمع بندی بهتر تأثیرات این بیماری بر فعالیت های اقتصادی و امکان ارائه نقطه نظرات و بسته پیشنهادی مناسب اتاق ایران به قوای سه گانه و بویژه دولت محترم، جهت جبران خسارات وارده و کاهش اثرات آن، از اعضاء محترم اتاق تبریز خواهشمندیم اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا را بر بنگاه های اقتصادی استان در ابعاد مختلف، اعم از میزان تولید، فروش، صادرات، واردات، نقدینگی، نیروی کار و ...، به شماره 35264115 فکس نمائید.