شعار سال هدر

تاریخ : چهارشنبه 1 شهريور 1396
کد 65

بازدید مدیران اقتصادی کرمان از استان آذربایجان شرقی

امیری دبیر اتاق کرمان به همراه مدیر کل اقتصادی استانداری کرمان و معاون اداره کل اقتصادی و اداری کرمان با هدف آشنایی با پنجره واحد و ظرفیت های صنعتی و تجاری استان از برخی واحد های تولیدی و صنعی و منطقه آزاد تجاری ارس بازدید نمودند .
امیری دبیر اتاق کرمان به همراه مدیر کل اقتصادی استانداری کرمان و معاون اداره کل اقتصادی و اداری کرمان با هدف آشنایی با پنجره واحد و ظرفیت های صنعتی و تجاری استان از برخی واحد های تولیدی و صنعی و منطقه آزاد تجاری ارس بازدید نمودند .
دبیر کل اتاق کرمان و هیات همراه با حضور در اتاق تبریز در دیدار با دبیر کل اتاق تبریز در خصوص اقدامات انجام یافته در اتاق  کرمان گزارشی ارائه نموده و خواستار تبادل تجربیات، نظرات و گسترش روابط بین اتاق کرمان و تبریز شدند .
اکبر فلاح دبیر کل اتاق تبریز با ابراز خرسندی از حضور دبیر اتاق کرمان و هیات همرا خواستار گسترش روابط بین اتاق های کشور شد و در خصوص گسترش روابط اتاق یادآور شد: گسترش روابط بین اتاق می تواند در توسعه اقتصادی کشور نقش موثری ایفاء نماید.
فلاح با ارائه گزارشی از تشکیل اتاق منطقه ای شمال غرب کشور گفت: استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، زنجان و همدان در این اتاق مشترک به منظور گسترش روابط اقتصادی با هدف هم افزایی اولین جلسه خود را در تبریز برگزار نمودند و در این جلسه مقرر شد: دبیر اتاق تبریز شیوه نامه برگزاری جلسات مشترک را تدوین نموده و در جلسه بعدی تقدیم نماید که خوشبختانه این اقدام صورت گرفت و در جلسه دوم که در استان همدان شکل یافته بود به تصویب اعضای اتاق های منطقه ای شمال غرب کشور رسید.