تاریخ : چهارشنبه 23 بهمن 1398
کد 631

مشکلات اتحادیه صنف آجیل و خشکبارفروشان و عطاران و سقط فروشان بازار بزرگ تبریز در کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرتفع گردید.

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع "بررسی مراتب اعتراض اتحادیه صنف آجیل و خشکبارفروشان و عطاران و سقط فروشان به مقررات و دستورالعمل های متناقض مرکز بهداشت استان و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان" در تاریخ 98/11/20 در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با حضور نمایندگان مرکز بهداشت استان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، شرکت سهامی آب منطقه ای استان، اتاق اصناف، کمیسیون صنایع غذایی، کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق تبریز برگزار گردید.
در این جلسه قاسم قویدل رئیس کمیسیون صنایع غذایی، کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق با اشاره اهمیت تاریخی و فرهنگی بازار بزرگ تبریز در کشور و جهانی شدن این بازار با ثبت در سازمان یونسکو بیان نمود، بازار تبریز از لحاظ فرهنگی یکی از میراث های بسیار حائذ اهمیت شهر تبریز و کشور به شمار می آید. این بازار از لحاظ اقتصادی نیز جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد استان دارد و اصناف بسیاری از این محل کسب درآمد می کنند. قویدل با اشاره به اینکه اخیرا بنا به تناقض های مقررات و دستورالعمل های دو سازمان میراث فرهنگی و مرکز بهداشت استان برخی از این اصناف با مشکل مواجه شده اند گفت، طبق ضوابط بهداشت تمامی فروشگاه هایی که مواد غذایی عرضه می نمایند بایستی لوله کشی آب داشته باشند. لیکن سازمان میراث فرهنگی به دلیل وظیفه ذاتی خود، اجازه لوله کشی به این اصناف نمی دهد و این موضوع مشکلاتی را برای برخی از کسبه های این بازار ایجاد کرده است.
در ادامه جلسه دکتر درستی رئیس بهداشت استان با یادآوری اینکه ضوابط تدوین شده در راستای سلامت شهروندان تدوین گردیده و این مرکز بایستی سلامتی شهروندان را در اولویت وظایف خود قرار دهد بیان نمود، در راستای حمایت از اصناف بازار بزرگ تبریز می توان راهکارهایی را در نظر گرفت تا نه سلامت افراد به خطر افتد و نه میراث با ارزش شهرمان صدمه ببیند.
وی در ادامه پیشنهاد داد، کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه تشکیل گردد و مشکلات دالان خونی به صورت پایلوت بررسی گردد و با تعامل دستگاه های مرتبط تصمیمی اتخاذ گردد تا مشکلات این اصناف گردد.
حسین پایا معاون مالی آب و فاضلاب استان بیان نمود، در صورتیکه تصمیمات اتخاذ شده این کارگروه در حیطه دستورالعمل های داخلی شرکت آب استان باشد، این شرکت نیز همکاری های لازم را در جهت حل مشکلات این اصناف خواهد نمود.
حسین اسمعیلی مدیر بازار جهانی بازار تبریز با اشاره به وظیفه سازمان میراث فرهنگی که حفاظت از میراث بجا مانده از گذشتگان می باشد گفت، با عنایت به اینکه بازار تبریز در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است لذا این سازمان بنا به وظایف ذاتی خود حساسیت بسیاری به حفظ این محل دارد. از این رو برای نگهداری از این میراث با تمامی قوا تلاش خواهد نمود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد، با توجه به اینکه سلامتی شهروندان نیز امر بسیار مهمی است، لذا این سازمان نیز با پیشنهاد تشکیل کارگروه موافقت می نماید.
در پایان جلسه مقرر گردید در اسرع وقت کارگروهی با حضور نمایندگان، سازمان میراث فرهنگی، مرکز بهداشت استان، شرکت آب منطقه ای استان، اتاق اصناف و اتحادیه صنف آجیل و خشکبارفروشان و عطاران و سقط فروشان تبریز تشکیل گردد و با بررسی شرایط محل مربوطه و تعامل اعضای کارگروه، تصمیماتی برای حل مشکلات این اصناف اندیشیده و اجرا گردد.