تاریخ : يکشنبه 20 بهمن 1398
کد 626

اطلاعیه :

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به اطلاع میرساند:
 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نظر دارد، به منظور تحقق اهداف و رسالت شورا که در راستای تسهیل فعالیتهای اقتصادی و رفع موانع کسب و کار بخش خصوصی می باشد، اقدام به جمع آوری مشکلات واحدهای تولیدی، بازرگانان و اصناف استان نموده است.

 از این رو از انجمن‌ها، اتحادیه و کانون های مختلف بخش خصوصی استان درخواست می گردد؛ مشکلات خود را که در سطح استانی و ملی قابل حل می باشد،تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 23 بهمن 98  به این دبیرخانه ارسال نمایند.