تاریخ : شنبه 28 دي 1398
کد 616

تراز مثبت ۲۰۴میلیون یورویی دی ماه

فروش بیش از ۲۴میلیارد ارز صادراتی در "نیما"
آمارها نشان می‌دهد که طی ۲۰ماه گذشته بیش از ۲۴میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات وارد بازار ثانویه شده و بیش از ۲۰میلیارد یورو آن بابت واردات، خریداری شده است.