تاریخ : سه شنبه 10 دي 1398
کد 605

ابلاغ دستورالعمل مهم گمرک در خصوص ارزش گذاری کالاهای اساسی و ضروری جهت تخصیص ارز ، اظهار و ترخیص گمرکی

ترخیص کالاهای اساسی از گمرک آسان تر می شود

دستورالعمل مهم گمرک در خصوص چگونگی ملاک قرار دادن ارزش مندرج در ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری جهت تخصیص ارز ، اظهار و ترخیص گمرکی و تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد .
این دستورالعمل در بخشنامه ای از سوی مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده و پیش بینی می شود با اجرایی شدن این بخشنامه روند ترخیص کالاهای ضروری و اساسی از گمرکات سراسر کشور آسان تر شود .

متن بخشنامه معاون فنی و امور گمرکی بدین شرح است : با عطف توجه به مصوبات ابلاغی ستاد اقتصادی دولت به شمارۀ 64854 مورخ 18‌‏/5‌‏/97 توسط ریاست محترم جمهوری، همچنین مصوبات نهمین جلسۀ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27‌‏/5‌‏/97 که بندهای 3 و 4 آن به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است (نامۀ شمارۀ 70118 مورخ 29‌‏/5‌‏/97 رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی) ، همچنین با عنایت به تکالیف محوله از سوی ریاست محترم جمهور در بند (3) ابلاغیۀ شمارۀ 64854 مورخ 18‌‏/5‌‏/97 ، تصمیمات هفتادمین جلسات کارگروه تنظیم بازار به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

با عنایت به تصمیمات بند 5 صورتجلسه هفتادمین جلسه کارگروه ملی تنظیم بازار، در ثبت سفارش های صادره 5‏/5‏/98 به بعد، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری به شرح ذیل ملاک تخصیص ارز ، اظهار وترخیص گمرکی و تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان خواهد بود .

1‏-1‏-) فهرست کالاها (شامل 11 قلم و 19 ردیف تعرفه پیوست موضوع صورتجلسه شماره 255730‏/60 مورخ 24‏/9‏/98 به جز لاستیک سنگین و مواد اولیه آن) به شرح : 1‏-گندم انسانی، 2‏- ذرت دامی، 3‏- جو، 4‏-کنجاله سویا، 5‏- دانه های روغنی(سویا، کلزا)، 6‏- روغن خام (سویا، پالم، کلزا، آفتاب)، 7‏- شکرخام، 8‏- برنج سفید، 9‏- برنج قهوه ای، 10‏- گوشت مرغ، 11‏- تخم مرغ خوراکی می باشد.

1‏-2‏-) ارزش مندرج در ثبت سفارش های کالاهای اساسی و ضروری فهرست بند 1‏-1‏- در بازه زمانی 18‏/5‏/97 تا 5‏/5‏/98 در سقف قیمت مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی که متعاقباً ارزش آنها اعلام خواهد گردید قابل پذیرش می‌باشد و ارزش های بالاتر از نرخ اعلامی می بایست در قالب اختیارات ماده 14 و 15 قانون امور گمرکی و آییننامه مربوطه برای صیانت از منابع ارزی کشور اقدام گردد.

1‏-3‏-) وفق مفاد تبصرۀ ذیل بند 14 تصمیمات پنجاه و چهارمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار مورخ 13‌‏/7‌‏/98، درخصوص سایر کالاهای اساسی و ضروری مستثنی از لیست فوق، مستند به صورتجلسۀ شمارۀ 199801‌‏/1‌‏/8 مورخ 11‌‏/10‌‏/92 گمرک ایران، چنانچه ارزش های مندرج در سامانۀ ارزش گمرک ایران نسبت به ارزش مندرج در ثبت سفارش و فاکتور که ملاک اظهار ارزش به گمرک واقع شده است تا 15 درصد کمتر باشد، گمرک با رعایت مفاد مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی ، نسبت به پذیرش این میزان تلورانس ارزش، اقدام نماید. اختلاف ارزش بیش از 15 درصد، مطابق فرآیند رسیدگی معمول مندرج در قانون امور گمرکی و آئین نامۀ اجرائی آن خواهد بود؛

تبصره : اجرای بند‌های فوق به استناد صورتجلسۀ تصمیمات بند (1) دستور سوم بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامۀ شمارۀ 66877‌‏/60 مورخ 31‌‏/2‌‏/98 وزارت صنعت، معدن و تجارت)، از زمان ابلاغ مصوبۀ شمارۀ 64854 مورخ 18‌‏/5‌‏/97 ستاد اقتصادی دولت، تا پایان تحریم های اقتصادی می باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش اقدامات صورت پذیرفته درخصوص بندهای فوق را بصورت ماهیانه ، بصورت مستند و مکتوب به کارگروه نظارت و تخصیص ارز و وزارتخانه های متولی و دستگاههای نظارتی گزارش نماید؛

مفاد بند 1 فوق صرفاً درخصوص پرونده های جاری و تحت رسیدگی در گمرکات اجرائی یا دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و مشمول پرونده هایی که رسیدگی آنها خاتمه پذیرفته و مراتب به مراجع ذیربط و ذیصلاح از جمله بانکهای عامل اعلام گردیده است نمی شود. درخصوص پرونده های طرح شده در کمیسیون ها ، در مواردی که پس از صدور رأی از کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ، صاحب کالا مستند به مفاد این بخشنامه، نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را داشته باشد، مراتب در مکاتبه صورت پذیرفته با کمیسیون تجدیدنظر ، اشاره گردیده ؛ بدیهی است رأی کمیسیون تجدیدنظر در این خصوص ملاک عمل خواهد بود.

درخصوص ارزش اظهاری کالاهای اولویت ارزی گروه 2 (ارز نیما و واردات در مقابل صادرات) مقرر گردید طبق بند 5 دستور سایر چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تشکیل کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی و اصلاح و به‌روز رسانی سامانۀ ارزش TSC اقدام و مراتب را طی بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی ابلاغ و نتیجه را به دفتر مقررات صادرات و واردات و دبیرخانۀ کارگروه تنظیم بازار گزارش نماید.

مسئولیت حسن اجرای مراتب ابلاغی فوق برعهده کارشناسان ، معاونین امور گمرکی و مدیران محترم گمرکات اجرائی و مسئولیت نظارت بر موارد اعلامی برعهدۀ ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات و دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.