تاریخ : پنجشنبه 5 دي 1398
کد 604

اقدامات گمرک برای جلوگیری از رسوب کالا

افزایش ۳۰ درصدی ترخیص کالا در مسیر سبز

معاون گمرک ایران گفت: ترخیص کالا در مسیر سبز (اظهارنامه ای) با ۳۰ درصد افزایش به ۵۱ درصد رسیده است.
مهرداد جمال ارونقی - معاون گمرک ایران در گفت و گو با شبکه خبر با بیان اینکه رسوب کالا در گمرک ایستایی است، گفت: روند ترخیص کالا رشد چشمگیری در مسیر سبز گرفته است. 

وی با اشاره به اینکه برخی عوامل مثل ثبت سفارش نشدن یا روند انتقال مالکیت باعث رسوب کالا در گمرک می شود، گفت: بر اساس داده کانتینر‌ها در گمرک، رسوب کالا روند کاهشی داشته است.

وی با اشاره به اینکه برخی عوامل مثل ثبت سفارش نشدن یا روند انتقال مالکیت باعث رسوب کالا در گمرک می شود، گفت: بر اساس داده کانتینر‌ها در گمرک، رسوب کالا روند کاهشی داشته است.

ارونقی با بیان اینکه هر اظهارنامه در سه مسیر سبز، زرد و قرمز قرار می گیرد، گفت: در مسیر سبز که کالا بر اساس اظهارنامه سریع ترخیص می‌شود. در مسیر زرد کالا مشکلاتی دارد و نیاز به نمونه برداری است و در مسیر قرمز نیاز به ارزیابی فیزیکی دارد.

وی افزود: بیشر از 51 درصد کالا در همان مسیر سبز ترخیص می شود که در در گذشته این رقم ۲۰ درصد بود اما اکنون با تمهیداتی 31 درصد افزوده شده است.

معاون گمرک ایران با اشاره به مشکلاتی گفت: در بخش تخصیص و تامین ارز همچنان مشکلاتی وجود دارد که تلاش می‌کنیم این مشکلات برطرف شود.

ارونقی افزود: بحث انتقال مالکیت مشکل دیگری است که همچنان وجود دارد و انتقال مالکیت وقتی انجام نشود اظهارنامه هم صادر نمی‌شود و این مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

وی گفت: قطعی سامانه جامع گمرکی هم مشکلاتی را به وجود می‌آورد که باید آسیب شناسی شود.