تاریخ : پنجشنبه 14 آذر 1398
کد 593

صدای واحد جوانان برای توسعه همه جانبه استان

درجهت بهره مندی از توانمندیهای جوانان استان در راستای توسعه اقتصادی، انجمن جوانان کارآفرین استان با هدف ایجاد هم افزایی و صدای واحد به منظور توسعه همه جانبه استان این انجمن تشکیل و اولین انتخابات هیات مدیره آن در اتاق تبریز برگزار شد.
در این انتخابات آرمین دریانی، مراد سرخیرخیابانی، حسین عبدی، شاهین بنابیان، حجت تولدی، ساناز محمدحسینی ناجی زاده، هادی ابراهیمی سنایی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و رضا زباندار و سیامک صباغ امیرخیزی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب و روزبه  بوالحسنی به عنوان بازرس اصلی و سینا فرید آقازاده به عنوان بازرس علی البدل  انتخاب شدند.
اعضای هیات مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان بعد از انتخابات با دکتر یونس ژائله رئیس اتاق تبریز  دیدار نمودند.
رئیس اتاق تبریز در این دیدار اظهار امیدواری نمود: با ایجاد این انجمن، امکان رونق تولید و بهبود فضای کسب کار استان با بهره مندی از توانمندی های جوانان کارآفرین در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم گردد.