تاریخ : شنبه 2 آذر 1398
کد 582

حضور مشاور معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه در اتاق تبریز

رحیم گرجی مشاور معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه و هیات همراه با دکتر یونس ژائله و هیات رئیسه اتاق در محل اتاق تبریز دیدار نمود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تبریز دکتر یونس ژائله در این دیدار با تاکید بر این نکته که  وزارت امور خارجه کشور باید تمام ظرفیت های خود را در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و تاجر کشور که وظیفه خطیر تولید ثروت برای ملت و کشور را بر عهده دارند؛ بکار گیرد؛ یادآور شد: باید رویکرد وزارتخانه ها در ایران از مصرف پول به تولید ثروت تغییر یابد تا بتوانند در کنار فعالان اقتصادی در اقصی نقاط جهان سهم ایران از تجارت جهانی را افزایش دهند.
وی با اشاره به این نکته که اولویت سفرای ایران در سایر کشورها می بایست حضور موثر فعالان اقتصادی و تجاری ایران در محل ماموریت خود باشند؛ یادآور شد: سفرا و رایزنان تجاری با مذاکرات مستمر و موثر  می بایست  امکان حضور فعالان اقتصادی بخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی را فراهم آورند.
ژائله با یادآوری این نکته که سهم ایران از اقتصاد جهانی با احتساب نفت نیم درصد و بدون احتساب آن 23 صدم درصد است اظهار امیدواری نمود: با تقویت همکاری دیپلماسی اقتصادی با فعالان اقتصادی کشور، سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را  برای کشور کسب نماییم.
رئیس اتاق تبریز از مسئولان وزارت امور خارجه خواست تا در تمام کشورهای دنیا منابع و منافع ایران را شناسایی و در جهت بهره برداری از آن در راستای تولید ثروت و رفاه شهروندان ایرانی اقدام نمایند. وی حفاظت از سرمایه های انسانی ایران در داخل و خارج از کشور را مهمترین وظیفه این سفارتخانه خواند و یادآورشد: مسئولان دپیلماسی کشور باید تلاش نمایند نخبگان ایرانی خارج از کشور در جهت توسعه همه جانبه کشور به کشور باز گردند.
رحیم گرجی مشاور معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه با یادآوری این نکته که ایجاد نمایندگی های این وزارات خانه در مناطق مختلف کشور با هدف گسترش تعاملات وزارت امور خارجه با فعالان اقتصادی است. در خصوص اظهارات رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق تبریز  گفت: خوشبخناته رویکرد دکتر ظرفیت، وزیر محترم وزارت امورخارجه  حمایت همه جانبه از شهروندان ایرانی و فعالان اقتصادی در اقصی نقاط دنیا است. وی در همین خصوص افزود: ایجاد و تقویت معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه نیز در همین راستا بوده است.
عباس کمالی نایب رئیس اتاق تبریز تغییر نگرش در دستگاه دیپلماسی کشور را یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشور خواند و در این خصوص یادآور شد: ماموران دیپلماسی کشور باید آخرین اطلاعات اقتصادی و صنعتی از کشورهای مختلف جهان را به منظور حمایت و  پشتیبانی همه جانبه از فعالان اقتصادی و صنعتی کشور در اختیارآنها قرار دهند.
وی حمایت های اطلاعاتی دستگاه دیپلماسی از فعالان اقتصادی را در راستای حضور موفق و موثر فعالان اقتصادی در کشورهای هدف تجاری ایران مهم ارزیابی نمود و اظهار امیدواری نمود با توجه به تحولات جهانی در حوزه دیپلماسی این مهم در کوتاه ترین زمان ممکن محقق گردد.
در این دیدار هیات رئیس اتاق تبریز از دکتر ظرفیت و معاونت اقتصادی وی برای حضور در اتاق بازرگانی تبریز دعوت به عمل آوردند.