تاریخ : چهارشنبه 29 آبان 1398
کد 579

میراجان سلیمان خال، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی افغانستان: افغانستان مشتاق واردات تکنولوژی و مهارت از ایران

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی افغانستان در بیست و پنجمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز گفت: ایران دارای توانایی صادرات تکنولوژی است و افغانستان نیز مشتاق تکنولوژی و مهارت ایرانی می باشد.
میراجان سلیمان خال تصریح کرد: ایران در زمینه صادرات در افغانستان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بیشترین کالای مصرفی و مواد خام افغانستان از ایران وارد می شود.
وی افزود: ما به دنبال یک همکاری برد – برد با ایران و افزایش حجم مبادلات بین دو کشور هستیم.
سلیمان خال تاکید کرد: تکنولوژی و مهارت ایرانی افغانستان را در مسیر توسعه پایدار یاری خواهد نمود.
وی اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان را در رسیدن به این هدف مؤثر دانست.