تاریخ : چهارشنبه 29 آبان 1398
کد 573

مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان: تاسیس کنسرسیوم های صادراتی باعث رونق صادرات کشور می شود

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در بیست و پنجمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور گفت: با تاسیس کنسرسیوم های صادراتی و تمرکز روی بازارهای هدف، رونق صادراتی کشور تقویب می شود.
گلشیرازی عنوان کرد: قاطبه صادرکننده ها و تولیدکننده ها امروز آماده اند با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد صادرات مدار و تولید محور، یاری رسان اقتصاد کشور در شرایط تحریم باشند.
وی افزود: سرداران جنگ اقتصادی افراد باتجربه ای هستند که در اتاق های بازرگانی تاثیرگذار هستند و حمایت از این افراد در سخنان مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
گلشیرازی تصریح کرد: در بحران اقتصادی دو دهه گذشته دنیا، اتاق های بازرگانی ساز و کار های خود را از نو تعریف کرده و در گذر از بحران موفق عمل نموده اند.
وی با اشاره به نسل های مختلف اتاق های بازرگانی جهان، خاطرنشان کرد: نسل اول اتاق ها با هدف لابی گری و مذاکره با قوا بود و نسل دوم اتاق ها از طریق ایجاد شوراها و مراکز رشد و شبکه سازی بین اعضا، بر بسیاری از بحران ها غلبه کردند و امروزه اتاق های نسل سوم، رفاه شهری و اقتصاد شهر و استان خود را هدف قرار داده اند.
رئیس اتاق اطفهان در راستای توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد: ما نیاز به اقتصاد شفاف، اقتصاد غیر رانتی و اقتصاد غیردولتی داریم. و این تنها راه ماست.
وی با بیان اینکه برگزاری همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی از بیست و پنج سال قبل نماد صف شکنی و پیشرانی اتاق بازرگانی تبریز بوده است، گفت:  سایر اتاق ها باید از این روش های مبتکرانه اتاق بازرگانی تبریز در راستای توسعه اقتصادی کشور الگوبرداری کنند.
گلشیرازی در پایان گفت: باید بتوانیم برنامه های هدفمندی را برای سال های آتی کشور تهیه و به کمک تمام اتاق های کشور، این برنامه ها  را عملیاتی کنیم.
وی با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کرد: معظم له در فرمایشات اخیر خود حکم فتوایی داده و تکلیف تمام نهاد ها و سازمانها کشور را ترسیم نمودند که همه باید بدان عمل کنیم.