تاریخ : شنبه 25 آبان 1398
کد 566

بیست و پنجمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در شهر تبریز برگزار خواهد شد.

همایشی با رویکردی نوین جهت رونق تولید و توسعه صادرات

صادرات به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی نقش کلیدی در عرصه اقتصاد جهانی کشورها ایفا می نماید. یکی از مهمترین ابزارهای استراتژی توسعه صادرات برخورداری از مزیت های نسبی در گردونه مبادلات خارجی است. یعنی اگر کشور دارای مزیت تولید باشد ناکارآیی نسبی در بازار رسانی کالا همچون بسته بندی ، کنترل کیفی ، استانداردهای تولیدی، حمل و نقل و ناآگاهی از تجارت جهانی امکان تجارت بین المللی را ناکارآمد می نماید. بخش صادرات ایران به لحاظ عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و توانمند نتوانسته آنگونه باید توسعه یابد. به طوری که در مواردی علیرغم برخورداری محصولات تولیدی از استانداردهای جهانی و حتی فراتر از آن به دلیل نبود سیستم تبلیغاتی و بازرگانی در بخش مبادلات خارجی نتوانسته جایگاه شایسته خود رادر بازارهای جهانی به دست آورد و از طرفی حفظ بازارهای هدف و استمرار همکاریهای تجاری با رعایت استانداردها و کیفیت محصولات و ثبات قیمت ها بسیار حائز اهمیت است. تدوین قوانین تسهیل کننده در مبادلات تجاری ، تقویت و روانسازی ارتباطات تجاری با کشورهای دیگر، حذف مقررات و موانع در تجارت خارجی، تامین مالی و اعطاء تسهیلات و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، برندسازی و برندینگ در تجارت خارجی، تقویت بخش رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی و ایجاد کنسرسیومهای صادراتی با محوریت اتاقهای مشترک از جمله اموری هستند که در جهت توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی باید مورد توجه قرار گیرد. همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی توسط اتاق تبریز با توجه به اهمیت و نقش صادرات در اقتصاد کشور به منظور هم اندیشی ، همگرائی و هم افزایی در حذف قوانین و مقررات بازدارنده و تدوین و تصویب و قوانین تسهیل کننده مبادلات تجاری و توسعه صادرات برگزار می شود و در طول بیست و پنج سال برگزاری این رویداد ملی دست آوردهای ارزشمندی داشته و در افزایش و توسعه صادرات غیر نفتی بسیار اثر گذار بوده است. امید که بیست و پنجمین همایش نیز با توجه به اهمیت الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اورآسیا در جهت حضور بازرگانان ایران در بازارهای این اتحادیه و جهانی ایفای نقش نموده و در توسعه و صادرات غیر نفتی موثر باشد.

محوریت همایش
راهکارهای بهبود فضای کسب و کار برای:

  •  رونق تولید و توسعه صادرات
  •  حضور در بازارهای جهانی

جهت آگاهی از رویدادهای همایش و محل برگزاری آن با کلیک روی یکی از لینکهای زیر تا روز همایش با ما در واتساپ همراه باشید: