تاریخ : چهارشنبه 24 مهر 1398
کد 552

جمشید بزرگر: بهبود فضای کسب و کار مهمترین عامل توسعه اقتصادی کشوراست

کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز با حضور مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و مدیر کل امور هماهنگی اقتصادی استانداری، با دستور جلسه معرفی اعضای کمیته ها جهت تعیین کارگروه های تخصصی و تدوین برنامه کمیسیون بر اساس شاخص ها و نماگرها ی کسب و کار ارائه شده از طرف بانک جهانی (DOING BUSINESS ) برگزار شد. جمشید برزگر رئیس کمیسیون در این جلسه، بهبود فضای کسب و کار را مهمترین عامل توسعه اقتصادی کشور خواند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز جمشید برزگر عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز با اشاره به این نکته که چهارمین جلسه کمیسیون با هدف معرفی اعضای کمیته های تخصصی در حال برگزاری است؛ در خصوص اهمیت بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد استان و کشور گفت: یکی از ارکان اساسی توسعه هر کشوری بهبود فضای کسب و کار است که در همین راستا باید تلاش نمایم با همکاری و هم افزایی تمام نهادها و سازمان های بخش های خصوصی و دولتی فضای کسب و کار استان بهبود یابد. وی در مورد اثر گذاری عملکرد این کمیسیون گفت: می بایست روابط تمام حوزه های اقتصادی، کشاورزی و معدن در راستای اصلاح و بهبود این فضا بیش از پیش گسترش یابد، تا وضعیت استان در مولفه های 10 گانه ای بانک جهانی در این زمینه اصلاح گردد.
رئیس کمیسیون  بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق با یادآوری این نکته که مسئولان این حوزه از ادارات و سازمان های مختلف استان در جلسه حضور دارند، اظهار امیدواری نمود: با همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی استان محیط کسب و کار استان در راستای توسعه اقتصادی استان بهبود یابد.
برزگر با تاکید بر این نکته که شش کارگروه تخصصی به منظور بهبود فضای کسب و کار استان در کمیسیون ایجاد شده است، از فعالان اقتصادی و کارشناسان سازمان ها و نهادهای مربوطه حاضر در جلسه خواست تا بر اساس حوزه تخصصی خود در یکی از کمیته های تخصصی زیر حضور یابند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز کمیته های متشکل کمیسیون را به شرح ذیل مطرح نمود:
کمیته صنعت و معدن – کمیته تجارت و خدمات – کمیته کشاورزی  - کمیته کارآفرینی -  کمیته صنعت احداث و کمیته پایش. وی در خصوص اقدامات تخصصی کمیته های مذکور اظهار داشت: اعضاء هر کمیته در کارگروه های تخصصی  به صورت موردی در حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار استان اقدام خواهند نمود.
علی اصغر عباس زاده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با تاکید بر این نکته که در طول یک و نیم سال گذشته فضای کسب و کار استان مورد پایش و بررسی قرار گرفته و عمده مسائل و مشکلات این حوزه احصاء شده است؛ اظهار امیدواری نمود: همراهی و همکاری بیشتر دانشگاههای استان، سازمان مدیریت، شهرداری های مناطق مختلف شهر تبریز و سایر شهرستانها وضعیت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار استان بیش از پیش بهبود یابد. وی در این خصوص مطالبه گری فعالان اقتصادی در بخش خصوصی را یکی از مهمترین شاخص های  اصلاح و بهبود فضای کسب و کار استان خواند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص نحوه عملکرد موفق اعضای کمیسیون، کمیته ها و کارگروههای تخصصی بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد داد: اقدامات صورت گرفته در کمیسیون، در چهاره حوزه تخصصی ؛ اخذ مجوز و تامین زیر ساخت ها، تجارت فرامرزی، تامین منابع مالی و پرداخت عوارض و نظرت بر اجرای قوانین، سامان دهی و منتج به نتیجه گردد  تا فضای کسب و کار استان بیش از پیش برای فعالان اقتصادی در راستای توسعه اقتصادی مهیا گردد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ارائه خدمات سازمانها و نهاد ها به صورت الکترونیکی را از دیگر عوامل موثر در اصلاح کاستی های موجود در فضای کسب و کار استان خواند و یادآور شد: مدیران ارشد استانی در این مورد در تلاش هستند تا بیشترین میزان از ارائه خدمت به صورت سیستمی و الکترونیکی صورت گیرد تا از رفتارهای سلیقه ای در ارائه خدمات در سازمانها و ادرات مختلف جلوگیری به عمل آید.
طاهر روحی مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تاکید بر این نکته که به منظور بهبود فضای کسب و کار استان از همه نهادها و سازمانهای مربوطه نماینده ای ویژه ای را در این خصوص درخو است نموده ایم تا به صورت موثر و مستمر در اصلاح کاستی های موجود در فضای کسب و کار استان اقدامات سیستاماتیک صورت گیرد ؛ افزود: در تلاش هستیم  تا اکثر خدمات ارائه شده در سیستم های ادرای استان بدون دخالت مستقیم عامل انسانی و به صورت سیستمی ارائه گردد  تا خدمات ارائه شده بدون کمترین بوروکراسی ارائه در کوتاه ترین زمان ممکن تحقق یابد.
در ادامه جلسه از بین اعضای حاضر در جلسه اعضاء کمیته ها و کار گروههای تخصصی کمیسیون مشخص و از جمله نکته نظرات ذیل؛ توجه به قوانین بالا دستی، پیگیری مصوبات کمیسیون تا وصول به نتیجه، مشخص نمودن تقویم جلسات کمیسیون و کمیته های تخصصی، توجه ویژه به همه تجارب و دانش های انباشته شده در استان برای رسیدن به توسعه مورد نظر به منظور افزایش رفاه اجتماعی افراد جامعه،ایجاد کمیته حقوقی به منظور آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی و تجاری با قوانین موضوعه کشور، تلاش برای همکاری بیشتر دانشگاه و صنعت در راستای بهره مندی از اقتصاد دانش بنیان در توسعه همه جانبه استان از طرف حاضرین در جلسه کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث مطرح شد.